Oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób

Oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób

Przypominamy, o corocznym obowiązku przedsiębiorcy, dotyczącym informowania organu, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Podstawa prawna

Obowiązek wynika z art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz 2201).

Kogo dotyczy?

Wszystkich przedsiębiorstw, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Jakie dane należy przekazać?

Przedsiębiorca składa:

1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Gdzie należy złożyć oświadczenie?

Oświadczenie składa się do organu, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:

  1. organu krajowego – Starostwa Powiatowego/ Urzędu Miasta LUB
  2. Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego

Termin złożenia oświadczenia:

Oświadczenie za 2023 rok należy złożyć w terminie do 31 marca 2024 r.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gitd/informacja-12024