“Edukacja – stawiamy na rozwój” i „Prosto do wiedzy” – 2 nowe projekty!

“Edukacja – stawiamy na rozwój” i „Prosto do wiedzy” – 2 nowe projekty!

W kwietniu rozpoczyna się realizacja dwóch projektów, których firma euroPiM jest współautorem. Oba dofinansowane są z RPO Województwa Małopolskiego w ramach poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Projekt „Edukacja – stawiamy na rozwój” realizowany będzie w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Łękawce również w okresie 01.04.2017 r. – 31.12.2018 r. Ma on na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do klas I – VI poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki, kompetencji informatycznych, a także zwiększenie kompetencji kadry nauczycielskiej w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie dla:

  1. nauczycieli w postaci szkoleń rozwijających kompetencje nauczycieli i programowania metodą eksperymentu
  2. uczniów/uczennic:
  3. a) klas I-III w postaci:

– zajęć dydaktyczno-wyrównawczych matematyczno-przyrodniczych

– zajęć rozwijających uzdolnienia z informatyki – nauka programowania

  1. b) klas IV-VI w postaci:

– zajęć rozwijających uzdolnienia z informatyki – nauka programowania

– zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody

– zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki

Wartość projektu: 384 525,00 zł, w tym 363 825,00 zł dofinansowania ze środków RPO Województwa Małopolskiego. Firma euroPiM pełni rolę Partnera projektu.

 

Projekt „Prosto do wiedzy” realizowany będzie w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej w okresie 01.04.2017 r. – 31.12.2018 r. Jest to program edukacyjny mający na celu rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych, a także rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz w zakresie programowania.

Projektem objęci zostaną wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej (łącznie 70 uczniów) oraz wszyscy nauczyciele (12 osób).

W ramach projektu przewidziana jest realizacja następujących działań:

– zajęcia rozwijające zdolności informatyczne dla uczniów klas I-VI (łącznie 54 uczniów)

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze dla uczniów klas II-III (14 uczniów)

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów z klas IV-VI (12 uczniów)

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody dla uczniów z klas IV-VI (12 uczniów)

– szkolenie w zakresie kompetencji cyfrowych dla nauczycieli (12 nauczycieli)

– szkolenie z programowania dla nauczycieli (6 nauczycieli)

– wyposażenie pracowni komputerowej w niezbędny sprzęt TIK

– wyposażenie pracowni matematycznej oraz przyrodniczej w sprzęt i pomoce dydaktyczne

Wartość projektu: 401 176,50 zł, w tym 380 056,50 zł dofinansowania ze środków RPO Województwa Małopolskiego.

 

Dodatkowo bazy wyżej wymienionych szkół zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia wyżej wymienionych zajęć.

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia