Mały ZUS Plus przedłużony o 12 miesięcy od 1 sierpnia 2023 r. · euroPiM - Biuro Rachunkowe, Rozliczanie Kierowców

Mały ZUS Plus przedłużony o 12 miesięcy od 1 sierpnia 2023 r.

Mały ZUS Plus przedłużony o 12 miesięcy od 1 sierpnia 2023 r.

Przedsiębiorcy, którzy obecnie, tj. w 2023 r., korzystają z ulgi Małego ZUS Plus, od 1 sierpnia 2023 r. mają możliwość przedłużenia jej o kolejnych 12 miesięcy. W sumie będą mogli opłacać niższe składki przez 4 lata, a nie jak dotychczas 3 lata. Mały ZUS Plus został zmodyfikowany poprzez ustawę o świadczeniu wspierającym, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod pozycją 1429. O ile inne przepisy ustawy zaczną obowiązywać później, to te dotyczące preferencyjnego ZUS weszły w życie już od 1 sierpnia.

Mały ZUS plus to niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej.

Na koniec grudnia 2021 roku z ulgi korzystało 328,2 tys. osób. Rok później było ich 235,7 tys., natomiast na koniec marca br. już tylko 180,4 tys. osób. Wynika to z faktu, że na przestrzeni ubiegłego roku wielu przedsiębiorców wyczerpywało swój 3-letni okres korzystania z ulgi.

Kto może skorzystać?

Z wydłużonego okresu obowiązywania Małego ZUS Plus mogą skorzystać osoby, które przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 r. korzystały z tej ulgi. Wydłużenie o 12 miesięcy zostanie automatycznie doliczone, jeśli nie skończył się okres 36 miesięcy ulgi do sierpnia 2023 r. To samo dotyczy osób, którym ulga kończy się 31 lipca. Ale jeśli nie poczekali do ostatniej chwili i wyrejestrowali się z ulgi wcześniej, a jednocześnie zarejestrowali się na normalnych zasadach ZUS, będą musieli zapłacić większą składkę.

Z rozwiązania skorzystają też przedsiębiorcy, którzy w 2023 r. zakończyli korzystanie z MZ+ ponieważ minęło już 36 miesięcy, (3 lat), np. w styczniu tego roku. Jeżeli spełniają warunki ustawowe, powinni zgłosić się do ZUS do 31 grudnia 2023 r., a już od kolejnego miesiąca ponownie będą mogli opłacać niższe składki. Przedsiębiorcy, którzy zakończyli opłacanie niższych składek w 2022 r., nie będą mogli skorzystać z nowego rozwiązania.

 

Jakie są warunki skorzystania z ulgi?

Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Można z niej skorzystać jeśli:

  • roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 tys. zł,
  • w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni.
  • podstawa wymiaru składek na mały ZUS plus nie może przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok,
  • nie może być też niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

 

Co zrobić aby skorzystać z przedłużenia ulgi?

Aby skorzystać z przedłużenia ulgi należy złożyć w ZUS dokumenty:

  • wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2023 r. oraz
  • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynający się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Przedłużenie Małego ZUS-u plus będzie obowiązywać od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close