Mały ZUS Plus przedłużony o 12 miesięcy od 1 sierpnia 2023 r.

Mały ZUS Plus przedłużony o 12 miesięcy od 1 sierpnia 2023 r.

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi Mały ZUS Plus, od 1 sierpnia 2023 r. będą mieli możliwość przedłużenia jej korzystania o kolejny rok. Oznacza to, że zamiast trzech lat, będą mogli cieszyć się niższymi składkami przez pełne cztery lata. Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o świadczeniu wspierającym, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw w 2023 r. pod pozycją 1429. Zmiany dotyczące Małego ZUS Plus weszły w życie już 1 sierpnia.

Mały ZUS Plus to system, który pozwala przedsiębiorcom na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, które są kalkulowane od dochodu z działalności gospodarczej za ubiegły rok. Ulga ta jednak nie obejmuje składki zdrowotnej.

W grudniu 2021 r. z ulgi skorzystało 328,2 tys. przedsiębiorców, ale liczba ta spadła do 235,7 tys. w następnym roku, a na koniec marca obecnego roku wynosi już tylko 180,4 tys. Spadek liczby korzystających wynika z kończenia się przez nich trzyletniego okresu korzystania z ulgi.

Kto kwalifikuje się do przedłużonego Małego ZUS Plus?

Przedłużenie o dodatkowe 12 miesięcy zostanie automatycznie przyznane tym, których 36-miesięczny okres ulgi nie skończył się do sierpnia 2023 r. Podobnie w przypadku przedsiębiorców, którym ulga kończy się 31 lipca 2023 r. Jednak ci, którzy wcześniej zrezygnowali z ulgi i przeszli na standardowe zasady opłacania ZUS, muszą liczyć się z wyższymi składkami.

Warunki korzystania z ulgi Mały ZUS Plus:

– roczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku nie przekracza 120 tys. zł,

– działalność gospodarcza była prowadzona przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku,

– podstawa wymiaru składek nie może być wyższa niż 60% przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia, ani niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Jak skorzystać z przedłużenia Małego ZUS Plus?

Aby przedłużyć ulgę, należy złożyć w ZUS odpowiednie dokumenty:

– formularz wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia dla kontynuowanych działalności,

– zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) lub zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) dla nowych form działalności.

Przedłużenie Małego ZUS Plus wejdzie w życie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po złożeniu wymaganych dokumentów. Ten elastyczny system finansowania składek pozwala przedsiębiorcom na lepsze planowanie budżetu i optymalizację kosztów prowadzenia działalności.