Kredyt, a leasing- różnice

Kredyt, a leasing- różnice

Przedsiębiorcy coraz chętniej wybierają różnorodne opcje finansowania swoich przedsięwzięć, takie jak kredyt, dotacja, leasing, faktoring, czy crowdfunding. Skoncentrujmy się dziś na dwóch popularnych metodach: kredycie bankowym i leasingu.

Kredyt bankowy to umowa, na mocy której bank zobowiązuje się udostępnić kredytobiorcy określoną sumę pieniędzy na cel określony w umowie, a kredytobiorca zobowiązuje się do jej zwrotu wraz z odsetkami i ewentualną prowizją na ustalonych warunkach. Kredyty bankowe dzielą się na długoterminowe, spłacane w okresie dłuższym niż rok, oraz krótkoterminowe, których spłata odbywa się w ciągu roku.

Leasing to natomiast sposób finansowania pozwalający na korzystanie z dobra inwestycyjnego bez potrzeby jego zakupu. Leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do używania przedmiotu umowy w zamian za czynsz leasingowy. Wyróżniamy leasing operacyjny, zazwyczaj krótkoterminowy, i finansowy, który zwykle obejmuje dłuższy okres i może prowadzić do przejęcia własności przedmiotu przez leasingobiorcę na końcu umowy.

Główne różnice między kredytem a leasingiem obejmują:

  1. Cel finansowania – kredyt najczęściej służy zakupowi, leasing zaś wynajmowi.
  2. Elastyczność warunków umowy oraz możliwości jej dostosowania do potrzeb przedsiębiorcy.
  3. Ochrona zobowiązań – leasing często oferuje mniej rygorystyczne wymagania zabezpieczeń.
  4. Wysokość finansowania i dostępne warunki spłaty różnią się w zależności od oferty instytucji finansowej.
  5. Możliwości amortyzacji i optymalizacji podatkowej, szczególnie korzystne w leasingu dla podatników VAT.

Kiedy wybrać kredyt? Gdy potrzebujesz pełnej własności zakupionego dobra, masz dobrą zdolność kredytową i gotowość do przestrzegania procedur bankowych. Leasing będzie lepszym wyborem dla tych, którzy planują optymalizację podatkową, potrzebują elastyczności w finansowaniu lub rozważają krótsze okresy użytkowania przedmiotu.

Przed podjęciem decyzji o źródle finansowania, warto gruntownie przeanalizować własną sytuację finansową, podatkową i strategiczne plany dotyczące wykorzystania finansowanego majątku. Więcej przydatnych informacji znajdziesz w naszym artykule na temat nadchodzących zmian w prawie, jak wprowadzenie Krajowego Systemu E-Faktur: https://europim.pl/ksef-krajowy-system-e-faktur-od-1-lipca-2024-r.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami