Kredyt, a leasing- różnice

Kredyt, a leasing- różnice
Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z różnych form finansowania swoich inwestycji. Jest to m.in.: kredyt, dotacja, leasing, faktoring, crowdfunding itp.. Skupmy się dzisiaj na omówieniu dwóch z nich czyli kredytu bankowego i leasingu.

Definicja kredytu bankowego którą możemy znaleźć na stronie GUS brzmi następująco: przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

W zależności od terminu spłaty kredytu rozróżniamy kredyty bankowe długoterminowe – spłata w terminie dłuższym niż 1 rok oraz kredyty bankowe krótkoterminowe – spłata następuje w okresie nie dłuższym niż 1 rok.

Leasing natomiast to forma finansowania inwestycji (szczególna umowa dzierżawy), umożliwiająca inwestorowi dostęp do dóbr inwestycyjnych bez konieczności zakupu tych dóbr. Finansujący na podstawie umowy przekazuje korzystającemu prawo do użytkowania przedmiotu umowy za określone płatności w postaci czynszu.

Ze względu na okres i sposób egzekwowania przedmiotu umowy po zakończeniu istnieje możliwość jej wypowiedzenia, wyróżnia się dwie podstawowe formy leasingu: operacyjny (dotyczący krótkoterminowego użytkowania składnika) i finansowy (dotyczący długoterminowego użytkowania składnika majątku).

Leasing, a kredyt- jakie są główne różnice?

Kredyt oznacza pożyczenie pieniędzy od banku, by potem oddać je w ratach wraz z odsetkami. Leasing jest natomiast umową zbliżoną do najmu lub sprzedaży. W tym przypadku firma leasingowa pozostaje właścicielem przedmiotu.

Przy leasingu finansowym po zakończeniu umowy automatycznie staje się on własnością korzystającego. Natomiast przy operacyjnym przedsiębiorca ma prawo wykupić przedmiot umowy po upłynięciu okresu jej trwania, po zapłacie wcześniej ustalonej kwoty, w zależności od zapisów w umowie.

Inne istotne różnice to:

 • cel finansowania,
 • elastyczność,
 • zabezpieczenie zobowiązania,
 • wysokość finansowania,
 • możliwy okres spłaty,
 • odpisy amortyzacyjne,
 • formalności,
 • rodzaj i wysokość kosztów,
 • dostępność,
 • możliwość porównania ofert.

Wybierz  kredyt jeżeli:

 • jesteś osobą fizyczną,
 • jesteś zdecydowany na zakup pojazdu (lub urządzenia), a nie jego wynajęcie,
 • masz dobrą zdolność kredytową, zwłaszcza historię spłat,
 • nie boi się formalności, procedur i wniosków,
 • chce po prostu jak najmniej zapłacić za usługę finansową.

Wybierz leasing jeżeli:

 • prowadzisz działalność gospodarczą,
 • potrzebujesz dopasować koszty do optymalizacji podatkowej,
 • wahasz się pomiędzy zakupem, a najmem danej rzeczy,
 • jesteś VAT-owcem (od faktur możesz odliczyć podatek VAT).

Podsumowując przed podjęciem decyzji dotyczącej źródła finansowania majątku należy przeanalizować wiele kwestii związanych i bieżącą sytuacją podatkową, finansową czy z planami na przyszłe wykorzystanie przedmiotu umowy.

Zapraszam również do zapoznania się z naszym najnowszym artykułem dotyczącym tego co nas niedługo czeka, czyli wejścia w życie KSEF-u https://europim.pl/ksef-krajowy-system-e-faktur-od-1-lipca-2024-r

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami