Koszty zatrudnienia pracownika w 2020 roku

Koszty zatrudnienia pracownika w 2020 roku

Początkiem nowego roku wielu pracowników zastanawia się, jakie wynagrodzenie będzie otrzymywał. Dotyczy to bardzo często osób, które pobierają minimalne wynagrodzenie za pracę, a które zmieniło się od 1 stycznia. Sytuacja ta dotyczy także pracowników, którym zmienia się w ciągu roku wysokość wynagrodzenia, np. w związku z podwyżką.

Często możemy się spotkać z „gotowymi” wyliczeniami pokazującymi wysokość wynagrodzenia netto i brutto, jednak niejednokrotnie wartości te są różne. Z czego to wynika? Wpływ na to ma kilka czynników, m.in. wiek pracownika czy Jego adres zamieszkania.

Przeanalizujmy zatem jak wygląda wynagrodzenie pracownika po odjęciu wszystkich potrąceń.

Przykład:

Pracownik Jan Kowalski (lat 40) zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem zasadniczym 4 200,00 zł. Nie otrzymuje żadnych dodatkowych składników wynagrodzenia. Jego adres zamieszkania znajduje się w miejscowości, w której siedzibę ma zakład pracy, a dochody liczone narastająco od początku roku nie przekroczyły pierwszego przedziału skali podatkowej. Pracownikowi przysługuje prawo do zastosowania kwoty zmniejszającej podatek.

Składki na ubezpieczenie społeczne

W pierwszej kolejności obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne pracownika.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne: 4 200,00 zł

Składka na ubezpieczenie emerytalne: 4 200,00 zł x 9,76% = 409,92 zł

Składka na ubezpieczenie rentowe: 4 200,00 zł x 1,5% = 63,00 zł

Składka na ubezpieczenie chorobowe: 4 200,00 zł x 2,45% = 102,90 zł

Razem składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika: 409,92 zł + 63,00 zł + 102,90 zł = 575,82 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Następnie przechodzimy do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4 200,00 zł – 575,82 zł = 3 624,18 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 3 624,18 zł x 9% = 326,18 zł

W tym miejscu warto również obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, które podlega odliczeniu od podatku (składka podlegająca odliczeniu wynosi nie 9% a tylko 7,75%): 3 624,18 x 7,75% = 280,87 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Po obliczeniu składek ZUS przechodzimy do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, który również jest potrącany z wynagrodzenia brutto pracownika.

W pierwszej kolejności należy ustalić wartość kosztów uzyskania przychodu (podstawowe lub podwyższone). W przypadku, gdy miejsce zamieszkania pracownika znajduje się w miejscowości, w której siedzibę ma pracodawca wówczas stosujemy podstawowe koszty uzyskania przychodu, które aktualnie wynoszą 250,00 zł. Podwyższone koszty uzyskania przychodu to wartość 300,00 zł.

W naszym przykładzie posłużymy się kwotą 250,00 zł

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych: 4 200,00 zł – 250,00 zł – 575,82 zł = 3 374,18 zł  ~ 3 374,00 zł (w tym miejscy pamiętamy o zaokrągleniu do pełnych złotych)

Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (w naszym przypadku zakładamy, że pracownik nie przekroczył pierwszego przedziału skali podatkowej): 3 374,00 zł x 17% = 573,58 zł

Należy pamiętać, że gdyby pracownik przekroczył tzw. pierwszy próg podatkowy, wówczas należałoby zastosować 32% podstawy do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy.

Od tak obliczonej zaliczki odejmujemy ulgę podatkową w wysokości 46,33 zł (pamiętamy, że zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek, czyli tzw. ulgi podatkowej przysługuje jeśli pracownik złoży stosowane oświadczenie, tzw. PIT-2).

Zaliczka na pdof po odjęciu ulgi podatkowej: 573,58 zł – 46,33 zł = 527,25 zł

Od zaliczki na podatek dochodowy odejmujemy teraz składkę na ubezpieczenie zdrowotną w wysokości 7,75%, którą wcześniej obliczyliśmy: 527,25 zł – 280,87 zł ~ 281,00 zł (w tym miejscy pamiętamy o zaokrągleniu do pełnych złotych).

Podsumowanie potrąceń

Dokonaliśmy już wszystkich potrąceń leżących po stronie pracownika. Podsumujmy je:

409,92 zł + 63,00 zł + 102,90 zł + 326,18 zł + 281,00 zł = 1 183,00 zł

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy wszystkie potrącenia i otrzymujemy wynagrodzenie netto do wypłaty „na rękę” dla pracownika:

4 200,00 zł – 1 183,00 zł = 3 017,00 zł

Nie jest szczególnie odkrywczym stwierdzenie, że wynagrodzenie brutto pracownika zasadniczo różni się od jego wynagrodzenia netto. Warto jednak zdawać sobie sprawę, przynajmniej ogólnie, z czego taka rozbieżność wynika i co się na nią składa.

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20wrz
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za sierpień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27gru
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za maj 2024 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia