Zgłoszenie od 1 lutego br. do małego ZUS

Zgłoszenie od 1 lutego br. do małego ZUS

Od 1 lutego 2020 r. w ramach Mały ZUS Plus składki na ubezpieczenia społeczne mogą opłacać przedsiębiorcy, których roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120.000 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest inaczej liczona.  Dla tych osób jest podstawa ustalana jest w oparciu o dochód z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym. Warunki, które trzeba spełnić, aby móc korzystać z małego ZUS, określa art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Mały ZUS od 01 lutego 2020 r.

Aby skorzystać od 1 lutego 2020 r. z małego ZUS, uprawniony przedsiębiorca, który przed 1 lutego 2020 r. ustalał podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w sposób inny niż określony w art. 18c ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. od podstawy w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego lub 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia), powinien przekazać do ZUS odpowiednie dokumenty:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia,
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 – jeśli przedsiębiorca posiada rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Dokumenty te należy przekazać do końca lutego 2020 r. Z tym że w 2020 r. dzień 29 lutego przypada w sobotę. Ostateczny termin na ich przekazanie ulega więc przesunięciu na pierwszy dzień roboczy, tj. 2 marca 2020 r.

Przedsiębiorca który, dokona od 1 lutego 2020 r. zgłoszenia do ubezpieczeń w ramach małego ZUS i przekaże wymienione dokumenty do organu rentowego w terminie do 2 marca 2020 r., podlega ubezpieczeniu chorobowemu od dnia wskazania.

Rozpoczęcie lub wznowienie działalności po 22 lutego 2020 r. powoduje zmianę terminu. Do końca miesiąca jest w takim przypadku mniej niż 7 dni. Jeśli wystąpi taka sytuacja zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 7 dni liczonych od daty rozpoczęcia/wznowienia działalności.

Przedsiębiorca, który zgłosił się do ubezpieczeń w ramach małego ZUS w styczniu 2020 r. i który spełnia warunki do korzystania z nowego małego ZUS także od 1 lutego 2020 r., nie musi przekazywać żadnych dokumentów zgłoszeniowych.

Źródło: http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/zgloszenie-od-1-lutego-br-do-malego-zus-2020-14,artykul,196738.html

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia