Kasa fiskalna 2022 – zwolnienie z obowiązku jej posiadania

Kasa fiskalna 2022 – zwolnienie z obowiązku jej posiadania

Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej może stanowić zachętę dla osób, które chcą zrobić pierwszy krok w stronę założenia działalności gospodarczej a przy tym ponieść jak najmniejsze wydatki. W momencie podejmowania decyzji o chęci jej założenia należy przeanalizować czy zakres świadczonych przez nas usług bądź sprzedawanych towarów pozwoli na skorzystanie ze zwolnienia z posiadania kasy rejestrującej sprzedaż.

Czym jest kasa fiskalna i do czego służy?

Ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej staje się coraz bardziej powszechnym obowiązkiem przedsiębiorców świadczącym usługi i/lub sprzedającym towary konsumentom będącymi osobami fizycznymi nie posiadającymi działalności gospodarczej jak i rolnikom ryczałtowym korzystającym ze zwolnienia podatku VAT. W potocznym języku oznacza to, że jeśli osoba prywatna zakupi towar od sprzedawcy to w obowiązku przedsiębiorcy jest wystawić paragon a przychód zarejestrować na urządzeniu fiskalnym.

Kto musi posiadać kasę fiskalną od momentu pierwszej sprzedaży?

Tylko nieliczna grupa przedsiębiorców może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej a z roku na rok liczba tych beneficjentów jest coraz bardziej ograniczana. Niektóre branże zmuszone są do zakupu kasy fiskalnej od momentu pierwszej sprzedaży. Wyróżnić możemy przede wszystkim świadczenie usług kosmetycznych, fryzjerskich, kosmetologicznych, wulkanizacyjnych, sprzedaży wód toaletowych i wiele innych czynności, które zostały wymienione w §4 rozporządzenia. Od lipca 2022 r. usługi mycia i czyszczenia pojazdów tzw. myjnie samoobsługowe, które akceptują płatności gotówkowe i bezgotówkowe nie zostały uwzględnione w załączniku usług zwolnionych co wiąże się z obowiązkiem zakupu kasy fiskalnej jak i instalacją urządzeń. Najprawdopodobniej termin ten zostanie przesunięty na 1 października b.r. jednak nie jest to jeszcze ustanowione w rozporządzeniu.

 

Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej – kogo więc dotyczy?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 22 grudnia 2021 r. poz. 2442 ściśle określa zakres zwolnień, które obowiązują od 1 stycznia bieżącego roku do 31 grudnia 2023 r. Dla kogo jest skierowane owe zwolnienie?

  1. Zwolnienie ze względu na wartość sprzedaży dotyczy zarówno nowych przedsiębiorstw jak i tych, które kontynuują prowadzenie działalności. Co ważne wartość sprzedaży nie może przekroczyć kwoty 20 tysięcy złotych. W odniesieniu do kontynuacji dz. g. należy wziąć pod uwagę obrót z poprzedniego roku podatkowego. Podatnicy będący zwolnieni z odprowadzania podatku od towarów i usług sugerują się kwotą brutto natomiast podatnicy VAT-u rozpatrują obrót netto bez uwzględnienia podatku od towarów i usług.

Do limitu sprzedaży nie uwzględnia się sprzedanych towarów jak i świadczonych usług na rzecz firm udokumentowanych fakturą, sprzedanych środków trwałych, wartości niematerialnych, prawnych jak i nieruchomości.

  1. Zwolnienie obejmuje również niektóre branże (uwzględniono 52 pozycje). Możemy w szczególności wyróżnić:
  2. Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi o ile świadczone usługi zostaną udokumentowane fakturą VAT a płatność zostanie opłacona w formie bezgotówkowej np. przelewem.
  3. Usługi pocztowe i kurierskie,
  4. Usługi telekomunikacyjne,
  5. Sprzedaż wysyłkowa towarów realizowana przez kurierów przy czym płatność za dostarczone produkty musi być opłacona przelewem na konto ewentualnie za pośrednictwem poczty. Co ważne przedsiębiorca nie może otrzymać płatności w formie gotówkowej, ponieważ spowoduje to niespełnienie warunku zwolnienia i zmusi przedsiębiorcę do zakupu kasy fiskalnej.
  6. Usługi finansowe, ubezpieczeniowe i czynności notarialne.
  7. Dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego, ciepłej wody, nieruchomości
  8. Usługi związane ze zbieraniem odpadów i wiele innych, o których możesz poczytać w rozporządzeniu https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002442/O/D20212442.pdf

Założenie działalności gospodarczej w trakcie roku – jak ustalić limit do kasy fiskalnej?

Jeśli przedsiębiorca założy firmę w trakcie roku podatkowego, należy ustalić limit do kasy fiskalnej proporcjonalnie do okresu prowadzenia firmy. Przykładowo przedsiębiorca X założył działalność dn. 1.05.2022 r. Limit należy więc ustalić proporcjonalnie do ilości dni prowadzonej dz. g., który od momentu rozpoczęcia do końca roku podatkowego wynosi 245 dni. Według następujących obliczeń limit do kasy wyniesie: 20000/365 dni * 245 dni= 13424,67 zł.

Co jeśli przekroczymy limit 20 tysięcy złotych w trakcie roku?

Od momentu utraty zwolnienia przedsiębiorca ma 2 miesiące na wyposażenie się w kasę fiskalną. Moment zakupu liczony jest od końca miesiąca, w którym utracono zwolnienie. W tym celu może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej do wartości 700 zł.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami