Jak rozliczać czas pracy kierowcy?

Jak rozliczać czas pracy kierowcy?

Zatrudniając pracownika na stanowisko kierowcy powyżej 3,5 tony należy liczyć się z szeregiem obowiązków jakie stoją przed Pracodawcą. Jak nie od dzisiaj wiadomo rozliczanie czasu pracy kierowcy nie jest zadaniem łatwym. Nie są to standardowi pracownicy pracujący w stałych godzinach. Dodatkowo mają bardzo dużo zmiennych które też trzeba wziąć po uwagę.

 

Rozliczenie czasu pracy kierowcy od czego zacząć?

Kierowcy jeżdżący na samochodach ciężarowych powyżej 3,5 tony mają obowiązek rejestrowania aktywności. Dane zapisywane w dwojaki sposób, w zależności od wyposażenia samochodu. Starszego typu ciężarówki dają możliwość rejestracji czasu pracy  za pomocą tak zwanych „tarczek”, natomiast nowsze samochody rejestrują aktywności na karcie kierowcy.

Rozliczenie czasu pracy kierowcy możliwe jest po uzyskaniu danych od kierowcy – albo zgromadzeniu wykresówek z rozliczanego okresu (np. miesiąca, 3-miesięcy) albo po zczytaniu danych z karty kierowcy (pliki w formacie ddd). Sam plik, bądź tarcza nie pozwolą na dokładne rozliczenie kierowcy, dlatego że te dane należy przetworzyć przez specjalny program (tarczki należy zeskanować i opracować – tj. wprowadzić ilość przejechanych kilometrów, miejsce wyjazdu, miejsce przyjazdu, itp.). Dane z kart należy poprawnie wczytać do programu aby uzyskać obraz aktywności kierowcy w wybranym przedziale czasowym.

Z pozyskanych danych trzeba przygotować ewidencję czasu pracy kierowcy. Jeśli kierowca rozliczany jest w systemie miesięcznym, ewidencję należy przygotować za taki okres. Jeśli w zapisach umowy o pracę jest rozliczenie trzy miesięczne, ewidencja musi zawierać taki okres. Najlepiej aby na końcu znalazło się podsumowanie wszystkich przepracowanych godzin, obejmujących pracę realną, przestój, godziny nocne, nadgodziny, dyżury i godziny średniotygodniowe.

Rozliczenie czasu pracy na podstawie ewidencji

Po przygotowaniu ewidencji w opisany powyżej sposób można przystępować do rozliczenia czasu pracy kierowcy. Na początek należy ustalić wynagrodzenie zasadnicze (jeśli kierowca został zatrudniony na podstawową umowę z wynagrodzeniem minimalnym stawka według której liczone są składniki wynagrodzenia w roku 2021 wyniesie 2800,00 zł brutto). Jeśli kierowca ma umowę uwzględniającą ryczałty za dyżur, godziny nadliczbowe czy dyżur stawka brana pod uwagę do poszczególnych składników będzie wynikała z przyjętych podziałów w umowie.

Na wynagrodzenie zasadnicze składać się będzie wartość:

  • wynagrodzenia za pracę realną + przestój
  • pracy w porze nocnej
  • pracy w godzinach niedzielno-świątecznych
  • pracy w nadgodzinach (z wyszczególnieniem nadgodzin 50% i nadgodzin 100%)
  • pracy w godzinach średniotygodniowych
  • pracy za dyżur (z wyszczególnieniem dyżuru 50% i dyżuru 100%).

Rozliczenie płacy minimalnej w krajach UE

Warto też pamiętać, że kierowcy pracujących w transporcie międzynarodowym muszą otrzymywać również wynagrodzenie obejmujące płacę minimalną na terenie poszczególnych Państw wspólnoty, które wprowadziły obowiązek płacy minimalnej. I tak kierowca który ma załadunek/rozładunek na terenie Francji, Austrii, Niemiec, Holandii, itp. musi w ewidencji czasu pracy mieć wyszczególnione poszczególne godziny pracy. Za taką pracę również należy się wynagrodzenie przeliczone zgodnie z obowiązującym kursem euro. Co ważne rozliczenie płacy minimalnej należy uwzględnić w liście płac i wartość ta podlega składką ZUS.

 

Rozliczanie czasu pracy kierowcy wiąże się więc z szeregiem obowiązków. Brak odpowiednich rozliczeń w momencie kontroli Inspekcji Transportu Drogowego czy Państwowej Inspekcji Pracy wiąże się w wysokimi karami dla przedsiębiorcy, a w przypadku dużej floty samochodów i zatrudnieniu wielu pracowników może również spowodować wszczęcie postępowania o utratę dobrej reputacji a finalnie może się skończyć odbiorem licencji transportowej. Jeśli chcesz spać spokojnie, zleć rozliczanie czasu pracy kierowców specjalistom którzy nie tylko przygotują rzetelne rozliczenia, ale również na bieżąco będą Cię informować o naruszeniach kierowców, oraz zmieniających się przepisach.