SLIM VAT od roku 2021

SLIM VAT od roku 2021

Od roku 2021 obowiązuje Pakiet Slim VAT. Co to tak naprawdę oznacza dla Podatnika? Jakie zmiany zostały wprowadzone niniejszym uproszczeniem? Zmiany zostały wprowadzone po licznych postulatach przedsiębiorców kierowanych do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Finansów w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym pandemią COVID-19.

 

Główne zmiany jakie wprowadza Pakiet Slim VAT to:

  • zmiana matrycy stawek VAT (głównym celem zmiany matrycy stawek VAT jest ograniczenie możliwości interpretacyjnej istniejących przepisów – dotyczą głównie zmian w definiowaniu rolnika ryczałtowego oraz definicji czasopism regionalnych lub lokalnych oraz zapisów załącznika nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT) oraz Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) (prawnej interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej  dotyczącej poprawnej klasyfikacji czy stawki VAT dla kontrahentów towarów lub usług zostały prawidłowo wykazane);
  • proste fakturowanie:

Faktury korygujące in-minus – brak obowiązku otrzymania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej od odbiorcy. W związku z czym można obniżyć podstawę opodatkowania już w miesiącu wystawienia faktury korygującej, jednak aby tego dokonać trzeba mieć stosowne uzgodnienie z nabywcą, iż wie że została wystawiona faktura korygująca

Faktura korygująca in-plus – możliwość rozliczenia takiej faktury na bieżąco w okresie wystawienia faktury – brak obowiązku do cofania się do poprzedniego okresu;

  • wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym – możliwość wyboru stosowania do VAT zasad przeliczania tak jak do podatku dochodowego;
  • wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy. W chwili obecnej odliczenia VAT można dokonać w miesiącu wystawienia faktury, oraz dwóch kolejnych okresów. W momencie otrzymania faktury z datą wystawienia np. 04.02.2021 – można było dokonać odliczenia VAT z tego dokumentu w rozliczeniu za miesiąc luty; marzec lub kwiecień 2021 roku. W przypadku obecnej zmiany odliczenie VAT z takiej faktury można dokonać w miesiącu lutym, marcu, kwietniu lub w maju 2021 roku. Sytuacja nie zmienia się dla Podatników rozliczających VAT kwartalnie, w ich przypadku nadal obowiązuje zasada dwóch okresów;
  • likwidacja zakazu odliczania VAT dla podatników nabywających usługi noclegowe w celu ich dalszej odsprzedaży. Faktury za usługi noclegowe, pomimo iż mają wykazaną stawkę VAT dla podmiotu nabywającego nadal nie dają prawa do odliczenia tego podatku;
  • ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie terminu wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów;
  • TAX FREE – możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Dotyczy to osób które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Osoby takie mogą starać się o zwrot podatku zapłaconego przy nabyciu towarów które zostaną wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej w nienaruszonym stanie w bagażu osobistym.

Jak co roku mamy wiele przepisów które ulegają zmianie, w związku z powyższym warto być na bieżąco, ponieważ niektóre z nich mogą bezpośrednio dotykać zainteresowanego. Jak nie od dzisiaj wiadomo brak wiedzy nie zwalnia z obowiązku stosowania prawa, a tym bardziej jeśli przepisy zostają upraszczane warto zapoznać się szczegółowo z wszelkimi zmianami.