Austria – NIE tylko kabotaż – płaca minimalna NOWE INFORMACJE !!!

Austria – NIE tylko kabotaż – płaca minimalna NOWE INFORMACJE !!!

ZMPD poinformowało,. że uzyskało potwierdzenie od stowarzyszenia przewoźników w Austrii, że zasady dotyczące delegowania i płacy minimalnej od 1 stycznia 2017 roku mają zastosowanie nie tylko do przewozów kabotażowych ale także dwustronnych do/z Austrii z wyłączeniem przewozów tranzytowych.

Od 1 stycznia 2017 roku, po wprowadzeniu przez Austrię ustawy Bundesgesetz, mit dem ein Gesetz zur Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping- (Lohn und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz – LSD-BG), zwaną po prostu ustawą o przeciwdziałaniu mobbingowi socjalnemu, problem minimalnej płacy austriackiej objął również branżę transportową. Istotnym jest, że ustawa obejmuje wszystkie przewozy – zarówno osób jak i rzeczy – za wyjątkiem tranzytu. O ile nie ma wątpliwości, że każdy przedsiębiorca obowiązany jest na minimum tydzień przed rozpoczęciem delegowania pracownika wypełnić on-line formularz ZKO3 (wyjątek co do terminu stanowią tu nagłe zdarzenia losowe czy zlecenia krótkoterminowe), a okres oddelegowania może trwać od jednego dnia do 24 miesięcy, o tyle niejasnym stał się obowiązek posiadania przedstawiciela na terenie Austrii. Chociaż początkowo można było przypuszczać, że Austria na wzór Francji wprowadzi obowiązek posiadania przedstawiciela na swoim terenie, wprowadzona ustawa zapewnia alternatywę. Przewoźnik, poza ustanowieniem zewnętrznego przedstawiciela na terenie Austrii, a w zasadzie „osoby do kontaktu”, bo takim nazewnictwem posługuje się ustawa, może ustanowić nim również samego delegowanego kierowcę. Kierowca ten ma obowiązek przechowywania wszystkich dokumentów płacowych, które powinny być sporządzone w języku niemieckim.

Przedsiębiorca ma zatem inaczej niż w przypadku wymogów ustawy Loi Macron prawo wyboru: czy minimalizować koszty i ustanawiać osobą do kontaktu własnego kierowcę, czy jednak ustanowić nim zewnętrzną osobę posiadającą miejsce zamieszkania na terenie Austrii.

Kolejną różnicą w stosunku do rozwiązania przedstawicielstwa we Francji jest to, że osoba do kontaktu/przedstawiciel przyjmuje na siebie obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących płacy minimalnej. Nie jest więc tak jak przedstawiciel we Francji obowiązany wyłącznie do przetrzymywania dokumentów i udostępniania ich właściwym organom na wypadek kontroli. Ze względu na zdecydowanie większy zakres obowiązków przedstawiciela zapewne większe też będą jego koszty. W zamian jednak przedsiębiorca powierza swoje dokumenty osobie, która musi być profesjonalistą i która odpowiada za prawidłowe wykonywanie obowiązków nałożonych przez ustawę.

Strona austriacka przygotowała w języku polskim wskazówki dotyczące delegowania do Austrii i związanego z tym obowiązku wypełniania formularza ZKO3, jednak nie ulega wątpliwości, że nie rozwiewają one wszystkich wątpliwości. Dlatego warto skorzystać z pomocy przy delegowaniu pracowników do Austrii, gdyż brak zgłoszenia lub nieprawidłowe zgłoszenie obostrzone jest karą od 500 do nawet 10 000 euro kary.

Oficjalne wskazówki dotyczące formularza ZKO3 dostępne TUTAJ.
źródło:etransport.pl

 

INFORMACJA ZE STRONY AMBASADY POLSKIEJ W WIEDNIU

Informacja dla przedsiębiorców branży transportowej nt. pracowników delegowanych
Podstawowym dokumentem regulującym zasady delegowania pracowników (z UE i EOG) do Austrii jest, obok dyrektyw unijnych, nowa ustawa o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego.
 Dnia 1.01.2017 r. w AT weszła w życie nowa ustawa o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG). Ustawa porządkuje i zbiera w jednym miejscu zapisy dot. pracowników delegowanych, w tym kierowców w transporcie międzynarodowym.

W odniesieniu do transportu międzynarodowego LSD-BG wprowadza jasną kwalifikację przewozów międzynarodowych: nie są delegowaniem wyłącznie przewozy tranzytowe. W odniesieniu do wszystkich pozostałych pracowników mobilnych w międzynarodowym transporcie towarów i osób (kabotaż, przejazdy rozpoczynające i kończące się na terytorium AT) stosuje się zapisy LSD-BG o pracownikach delegowanych. Każdy taki przejazd musi zostać z odpowiednim wyprzedzeniem zgłoszony przez elektroniczny formularz ZKO3.

W razie kontroli kierowca musi przedłożyć następujące dokumenty:

  • Potwierdzenie ubezpieczenia – formularz A1,
  • Kopia potwierdzenia zgłoszenia delegowania,
  • Dokumenty jednoznacznie potwierdzające wysokość wynagrodzenia.

Powyższe dokumenty muszą być sporządzone w j. niemieckim, przygotowane do wglądu od momentu przekroczenia granicy AT. Znacząco wzrosły kary dla przedsiębiorców nieprzestrzegających  obowiązujących regulacji.

Zmiany wynikające z LSD-BG nie dotyczą minimalnej wysokości wypłacanego wynagrodzenia – tak jak dotychczas musi ono odpowiadać wynagrodzeniu wypłacanemu pracownikom austriackim na podobnym stanowisku zgodnie z stawką ustaloną w układach zbiorowych (AVRAG Art. 7b). Z dn. 1.1.2017 r., w wyniku corocznych negocjacji płacowych, stawki w branży transportowej wzrosły z dn. 1.1.2017 r. o 2,7 %.

Pomocne linki:

Niniejsze opracowanie jest jedynie materiałem informacyjnym i nie ma mocy prawnej. Ambasada RP w Wiedniu i Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji i działań podjętych na podstawie informacji zawartych w opracowaniu. Moc wiążącą posiadają jedynie austriackie przepisy zawarte w stosownych ustawach i innych aktach prawnych.

 

 

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia