Faktury korygujące in minus – nowe przepisy

Faktury korygujące in minus – nowe przepisy

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe zasady rozliczania faktur korygujących in minus. Co to oznacza dla przedsiębiorców? Z jakimi obowiązkami przyjdzie się im zmierzyć się w roku 2021. Najważniejsze czy jest możliwość rozliczania tych faktur na starych zasadach?

 

Zmiany w rozliczaniu faktur korygujących

Od 1 stycznia 2021 roku nie ma już obowiązku oczekiwania na potwierdzenie otrzymania faktury korygującej in minus. Jednak rozliczenie wcale nie jest takie proste. Ponieważ samo wystawienie faktury nie jest wystarczające. Aby Podatnik mógł dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego już w momencie wystawienia faktury korygującej musi spełnić łącznie następujące warunki:

  • z posiadanej przez niego dokumentacji musi wynikać, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług, tj. z dokumentacji powinno wynika, że nabywca wie, że doszło (lub wie w jakich sytuacjach będzie dochodzić) do zmiany warunków transakcji skutkujących zmniejszeniem wysokości wynagrodzenia (np. zwrot towaru, ujawnienie wad w sprzedanym towarze, itp.),
  • z posiadanej dokumentacji wynika również, że warunki te zostały spełnione na moment dokonywania przez podatnika korekty podatku należnego, tj. doszło do zrealizowania przesłanek warunkujących pomniejszenie kwoty podatku należnego oraz
  • faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją w zakresie uzgodnienia z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunku obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług oraz w zakresie spełnienia tych uzgodnionych warunków.

Miało być ułatwienie – a Podatnicy mają problem co rozumieć przez wymienione wyżej uzgodnienia. Dodatkowo pytanie co powinno zawierać takie uzgodnienie, aby Urząd Skarbowy nie zakwestionowała kwestii obniżenia podatku należnego.

Czy można stosować stare zasady?

Jest możliwość stosowania starych zasad obowiązujących do końca 2020 roku. Natomiast, aby móc to zrobić należy potwierdzić wybór stosowania tych zasad na piśmie. Oznacza to że dostawca towarów / świadczący usługi musi uzgodnić z ich nabywcą na piśmie wybór stosowania zasad przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 roku. Co nadal skłania się do tego, że powinno się mieć pisemne poświadczenie tego stanu. Miało być łatwiej a nadal jest trudniej.

Przepisy przewidują także możliwość rezygnacji z wyboru stosowania w trakcie 2021 r. starych zasad rozliczania faktur korygujących in minus. Rezygnacja z wyboru tych rozwiązań jest jednak możliwa nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano tego wyboru, pod warunkiem że rezygnacja zostanie uzgodniona na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą. I znowu wracamy do punktu wyjścia – czyli uzgodnienie jest potwierdzone najlepiej pisemnie.

Po rezygnacji ze stosowania dotychczasowych zasad podatnicy są obowiązani do stosowania nowych zasad ustalonych od 1 stycznia 2021 r. w stosunku do wszystkich faktur korygujących in minus wystawionych po dniu rezygnacji, w odniesieniu do korygowanych transakcji z danym kontrahentem.

Rezygnacja ze stosowania dotychczasowych zasad oznacza również, że ponowny wybór w trakcie 2021 r. stosowania dotychczasowych zasad obowiązujących w 2020 r. do rozliczania faktur korygujących in minus w odniesieniu do korygowanych transakcji z danym kontrahentem nie jest możliwy.

Powstaje pytanie, czy w Polsce kiedykolwiek zostaną usprawnione przepisy, czy Podatnicy będą mogli realizować między sobą transakcje bez konieczności zapoznania się z szeregiem ustaw, rozporządzeń i interpretacji? Niestety obawiamy się że nic się w tej kwestii w najbliższym czasie nie zmieni. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że podatnik musi znać wszystkie te przepisy które go dotyczą. Natomiast w momencie wykonywania telefonu do Krajowej Administracji Skarbowej, trafiamy na działy w których specjalizuje się dany pracownik. Jest to naprawdę przerażające, że prowadząc firmę w Polsce, zamiast skupić się na sprzedaży – ciągle trzeba zastanawiać się czy aby wszystkie działania są zgodne z obowiązującymi przepisami.