Ewidencja czasu pracy – nowe zasady od 2019 roku

Data dodatnia: 9 lutego, 2019

Ewidencja czasu pracy – nowe zasady od 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Reguluje ono nie tylko zasady prowadzenia akt osobowych pracownika, ale również innej dokumentacji wytworzonej w związku z zatrudnieniem. Należy do niej m.in. dokumentacja związana z ewidencjonowaniem czasu pracy, której zakres od 1 stycznia br. został znacznie rozszerzony.

Ewidencja czasu pracy kierowcy w węższym zakresie – po staremu! – do 31 grudnia 2018 roku

Do 31 grudnia 2018 r. dane dotyczące czasu pracy ewidencjonowano w karcie ewidencji czasu pracy, której elementy składowe określało obowiązujące do końca ubiegłego roku rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy… (Dz. U. z 2017 r. poz. 894). Zgodnie z § 8 tego rozporządzenia, w karcie ewidencji czasu pracy wykazywało się:

  • pracę w poszczególnych dobach, w tym przypadającą w niedziele i święta oraz w porze nocnej,
  • dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Oprócz powyższych danych, w ewidencji czasu pracy wykazywało się pracę w nadgodzinach, dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. Pracodawca zamieszczał w niej również informację o wykonywaniu przez młodocianego prac wzbronionych młodocianym, których wykonywanie

jest dozwolone w celu odbycia przygotowania zawodowego. Do karty ewidencji czasu pracy prowadzonej na starych zasadach dołączało się ponadto wnioski pracownika o udzielenie czasu wolnego za pracę w nadgodzinach.

Ewidencja – więcej danych wymaganych

Od 1 stycznia br., wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369), dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy została znacznie rozbudowana. Obok jej klasycznego elementu, tj. karty ewidencji czasu pracy – określanej w nowym rozporządzeniu jako ewidencja czasu pracy – pracodawca musi również gromadzić określone dokumenty, wnioski i zgody pracownika. Razem z ewidencją czasu pracy składają się one na dokumentację dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy (patrz ramka).

W porównaniu z poprzednią ewidencją czasu pracy można zauważyć także uszczegółowienie wielu danych tej ewidencji. Z nowego rozporządzenia wprost wynika, że należy wykazywać liczbę przepracowanych godzin (w tym w porze nocnej i nadgodzin) oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy. Wymagane jest również określenie rodzaju i wymiaru zwolnień od pracy oraz innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, jak też wymiaru nieobecności nieusprawiedliwionej. Bardziej precyzyjnie należy również wykazywać dane dotyczące dyżuru, podając godzinę jego rozpoczęcia i zakończenia, miejsce odbywania i liczbę godzin dyżuru. W przypadku dni wolnych trzeba podać tytuł ich udzielenia.

WAŻNA INFORMACJA!

Nowe rozporządzenie zawiera przepisy przejściowe, odnoszące się m.in. do ewidencji czasu pracy prowadzonej w dniu 1 stycznia 2019 r. Jak wynika z § 20 ust. 3 tego rozporządzenia, do zakresu kart ewidencji czasu pracy pracowników, których stosunek pracy trwał w dniu 1 stycznia 2019 r. i które były prowadzone (kontynuowane)w tym dniu, stosuje się przepisy poprzedniego rozporządzenia. Takie karty ewidencji można więc prowadzić w węższym zakresie, jednak – moim zdaniem – tylko do upływu okresu, którego dotyczą. Kolejna karta ewidencji czasu pracy, powinna już być prowadzona na nowych zasadach.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

10Lis
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za październik 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

16Lis
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za październik 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lis
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za październik 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

25Lis
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za październik 2020

10Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – pozostali płatnicy składek

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close