Dźwig samojezdny - czy podlega przepisom UoTD ? · euroPiM

Dźwig samojezdny – czy podlega przepisom UoTD ?

Dźwig samojezdny – czy podlega przepisom UoTD ?

Dźwig samojezdny – pojazd specjalny podlega przepisom Ustawy o Transporcie Drogowym ?

Dźwig samojezdny – pojazd specjalny – Czy kierujący pojazdem – potocznie dźwigiem –  podczas kontroli drogowej musi mieć przy sobie wypis z licencji albo czy ma się stosować do norm czasu pracy kierowców? Zależy to wszytko od zapisów w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. A dokładniej mówiąc konkretnie od tego, czy jest on przystosowany do przewozy rzeczy, towarów czy też osób.

Na podstawie zapisów w dowodzie  rejestracyjnym można stwierdzić, czy pojazd jest pojazdem specjalnym, tzn. na przykład nieprzystosowanym do przewozu rzeczy, czy też nie. Jeśli w dowodzie rejestracyjnym w rubryce D znajduje się wpis: „Pojazd specjalny dźwig samochodowy”. Dodatkowo potwierdza adnotacja w rubryce dotyczącej dopuszczalnej masy całkowitej (DMC). Oraz została wykreślona rubryka dotycząca ładowności pojazdu ( wskazuje, że pojazd nie jest przystosowany i przeznaczony do przewozu rzeczy). Możemy uznać, że pojazd ten z całą pewnością jest pojazdem specjalnym.

Tego rodzaju pojazd specjalny nie podlega pod regulacje transportowe na podstawie art. 1 ust  1 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ponieważ zgodnie z tym przepisem. Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania

1) krajowego transportu drogowego;

2) międzynarodowego transportu drogowego;

3) niezarobkowego krajowego przewozu drogowego;

4) niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego.

Natomiast zgodnie z art. 4 pkt 6a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. przewóz drogowy oznacza transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy, a także inny przewóz drogowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. Mając na uwadze to odesłanie do przepisów europejskich, należy więc stwierdzić, że „przewóz drogowy” oznacza każdą podróż odbywaną w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez, używanym do przewozu osób lub rzeczy (art. 4 lit. a rozporządzenia nr 561/2006 WE).

Oznacza to, że pojazdy, które nie są konstrukcyjnie przystosowane do przewozu osób lub rzeczy, np. dźwig samochodowy, nie podlegają pod przepisy ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. W związku z tym jego właściciel nie musi posiadać uprawnień transportowych, takich jak zaświadczenie na wykonywanie przewozów na potrzeby własne lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w transporcie drogowym w zakresie krajowego przewozu lub międzynarodowej licencji (licencji transportowej).

A czas pracy kierowcy – tachograf jest potrzebny ?

Kierowca takiego pojazdu nie musi stosować tachografu, nawet jeśli urządzenie to zostało zainstalowane w pojeździe. Co może wynikać z przepisów technicznych warunków dopuszczenia pojazdów do ruchu. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli w jakimkolwiek pojeździe, nawet zwolnionym z przestrzegania czasu pracy kierowców, jest zainstalowany tachograf, zgodnie z przepisami prawa metrologicznego urządzenie to podlega sprawdzeniu okresowemu lub kalibracji (zwanej potocznie legalizacją), która jest wymagana do przeprowadzenia co dwadzieścia cztery miesiące, czyli należy je przeprowadzać co dwa lata – data jest wyznaczona na tabliczce pomiarowej umieszczonej najczęściej w tachografie lub innym widocznym miejscu jak słupek drzwi, przednia szyba pojazdu czy siedzenie kierowcy.

Ponieważ pojazd nie służy do wykonywania przewozu drogowego, z uwagi na brak tzw. przestrzeni ładunkowej.  To za tym idzie braku miejsca do przewożenia ładunku. Nie podlega także pod kompetencje Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie kontroli w przedsiębiorstwie.
Natomiast trzeba pamiętać, aby nie próbować przewozić żadnych dodatkowych sprzętów, które mogły by być potrzebne przy pracy dźwigiem. Lub nie związane z wykonywanym przejazdem. Dodatkowy ładunek, taki jak worki z piaskiem lub cementem, będzie potraktowany jako przewóz towarów. Mimo braku przestrzeni ładunkowej jak i ładowności pojazdu.

Dźwig samojezdny – Jakie dokumenty trzeba mieć?

Kierowca takiego pojazdu musi posiadać w trakcie kontroli drogowej tylko dokumenty wymienione w ustawie Prawo o ruchu drogowym (art. 38) tzn.:

  • dokument uprawniający do kierowania – prawo jazdy odpowiedniej kategorii,
  • dokument potwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu – dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe,
  • potwierdzenie zawarcia umowy OC,
  • urządzenie do pobierania opłaty elektronicznej (viaToll) na drogach płatnych.

Podstawa prawna:

  • art. 1 ust. 1, art. 4 pkt 6a ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.),
  • art. 38 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260),
  • art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222).

 

Czytnik do tachografu cyfrowego – sprawdź ofertę

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close