Błędy w księgowości, których należy unikać

Błędy w księgowości, których należy unikać

Błędy w prowadzeniu księgowości mogą się pojawiać. W tym artykule omówimy jakie błędy najczęściej się pojawiają i jakie konsekwencje ze sobą niosą.
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z prowadzeniem księgowości, która jest fundamentem stabilności finansowej każdej istniejącej na runku działalności gospodarczej niezależnie od tego czy jest to mała firma, której przedsiębiorcy podlegają pod uproszczoną księgowość czy duże spółki prowadzące tzw. pełną księgowość.

KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA – KTO MOŻE SIĘ ROZLICZAĆ?

W świetle przepisów osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerki oraz spółdzielnie socjalne mają możliwość rozliczania się przy pomocy księgowości uproszczonej, która zapewnia wiele korzyści. Wymienione podmioty mogą prowadzić księgowość uproszczoną jeżeli w poprzednim roku obrotowym przychody nie przekroczyły równowartości w złotych kwoty 2 mln euro. Limit ten oblicza się na podstawie średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z pierwszego roboczego dnia października roku poprzedzającego rok obrotowy. Każdy przedsiębiorca kojarzy Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów bądź Ryczałt od Przychodów Ewidencjowanych, które wchodzą w skład tzw. uproszczonej księgowości.

 

ZALETY UPROSZCZONEJ KSIĘGOWOŚCI:

 • Łatwość w jej prowadzeniu, ponieważ nie wymaga dostosowania się do skomplikowanych procedur,
 • Niższa cen usług księgowych,
 • Brak konieczności sporządzania sprawozdań finansowych takich jak bilansu, rachunku zysków i strat czy rachunku przepływu Pieniężnach,
 • Brak potrzeby prowadzenia skomplikowanej dokumentacji.

 

WYKROCZENIA ZA BŁĘDY KSIĘGOWE

Dokładność prowadzenia księgowości ma istotne znaczenie z punktu widzenia uniknięcia błędów a w obliczu skomplikowanych, dynamicznie zmieniających się przepisów podatkowych, nawet drobne pomyłki mogą skutkować sankcjami skarbowymi, administracyjnymi czy kontrolami skarbowymi. Błędy księgowe mogą być kosztowne. Aktualnie grzywna za wykroczenia skarbowe może sięgać nawet 84 000 zł, dlatego warto ustrzec się przed wydatkami, konsekwencjami finansowymi. Z tego powodu wielu przedsiębiorców powierza prowadzenie księgowości biurowi księgowemu, które ma odpowiednie kompetencje, wiedzę i umiejętności w szeroko rozumianej księgowości (podatek dochodowy, podatek VAT) i w razie błędów ponosi odpowiedzialność.

 

BŁĘDY KSIĘGOWE – PRZYKŁADY

Na błędy w księgowości może wpływać wiele czynników, wśród których możemy wymienić pośpiech, rozproszenie się, brak odpowiedniej wiedzy, brak wsparcia bardziej doświadczonych osób, brak szkoleń a nawet i zmęczenie. Są to jedne z przykładowych czynników, natomiast może być ich więcej.

Do najczęściej popełnianych błędów zaliczamy:

 • Zaksięgowanie nieprawidłowej kwoty
 • Zaksięgowanie dokumentu księgowego w złej walucie – Należy być ostrożnym w przypadku księgowania dokumentów księgowych walutowych jak i tych w walucie krajowej.
 • Błędy w postaci numeru księgowego czy daty wystawienia,
 • Dwukrotne ujęcie tej samej operacji gospodarczej – z tym księgowe są sobie w stanie poradzić ze względu na możliwość wykrycia tzw. DUPLIKACJI, która weryfikuje wszystkie dokumenty w rejestrze zakupy czy kosztów przy uwzględnieniu pewnych parametrów takich jak: NIP firmy, data wystawienia czy kwota netto bądź brutto.
 • Nie rozliczenie podatku VAT w terminie do 25 dnia każdego miesiąca,
 • Brak aktualnej wiedzy w zakresie przepisów podatkowych co może wiązać się z uchybieniem obowiązku zgłoszenia danego podmiotu do VAT,
 • Błędy w obliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

 

JAK SIĘ UCHRONIĆ PRZED BŁĘDAMI ?

Aby uchronić się przed błędami przedsiębiorca ma możliwość nawiązania współpracy z biurem rachunkowym, który zajmie się księgowością naszej firmy. Natomiast w przypadku biura rachunkowego,  warto zakupić odpowiedni program księgowy, który ułatwi pracę księgowym, systematycznie szkolić pracowników w zakresu zmian podatkowych czy Kodeksu Pracy oraz zakupić odpowiednie OC, które pokryje kary pieniężne, sądowe czy inne nałożone w wyniku postępowania karno-skarbowego.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami