Koniec problemów z rozliczaniem kosztów reprezentacji

Koniec problemów z rozliczaniem kosztów reprezentacji

Usługi gastronomiczne, noclegowe, żywność i napoje nie będą już stanowiły wydatków na cele reprezentacji. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów podatkowych, dla rozliczenia kosztów podatkowych nie będzie miało znaczenia, jak wystawnym będzie tego rodzaju wydatek.

Obecnie przepisy podatkowe wyłączają z kosztów podatkowych koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napoje, w tym alkoholowe.

Takie brzmienie przepisów powodowało, że w zależności od wystawności zakupów oraz charakteru spotkania oraz jego wydźwięku biznesowego organy podatkowe nie uznawały niektórych wydatków za koszty uzyskania przychodów traktując je właśnie jako poniesione w związku z reprezentacją. Problem dotyczył początkowo zakupów poczęstunku dla kontrahenta w firmie, następnie organizacji spotkań integracyjnych dla kontrahentów oraz budowania w ramach tego typu działań pozytywnego wizerunku firmy.

Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zakłada, że kosztami uzyskania przychodów nie mogą być koszty reprezentacji, inne niż związane z nabyciem usług gastronomicznych lub noclegowych, zakupem żywności oraz napojów, z wyłączeniem napojów alkoholowych.

W efekcie zmiany nie będzie miało znaczenia, jakiego rodzaju oraz wartości nabyto usługi gastronomiczne, noclegowe, żywność i napoje – wszystkie one mogą zostać wprowadzone do kosztów pod warunkiem wykazania ich zakupu w związku z uzyskiwaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów.

Jeżeli nowelizacja zostanie uchwalona, od 2018 r. przedsiębiorcy przestaną mieć problem z ukrywaniem faktycznego przebiegu transakcji zakupu usług szkoleniowych z cateringiem lub organizowania imprez z udziałem kontrahentów (np. wigilia firmowa z udziałem klientów, a nie wyłącznie z udziałem własnych pracowników).

Nadal wątpliwym może się okazać natomiast koszt ponoszony na organizację zagranicznych szkoleń lub spotkań fundowanych innym przedsiębiorcom jako element ich gratyfikacji. O ile bowiem wydatkiem związanym z reprezentacją, lecz rozliczanym w kosztach okaże się koszt noclegu oraz zakupu żywności dla takiej osoby, to już zakup kompleksowej usługi wczasów zagranicznych połączonych ze szkoleniem lub zakup pojedynczych świadczeń na rzecz kontrahenta, może zostać uznane za wydatek reprezentacyjny (np. koszt biletów lotniczych, integracji, alkoholu itp.).

Tym niemniej jednak proponowana zmiana przesuwa granicę rozliczania kosztów na korzyść podatników.

Źródło: www.vat.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia