Wigilia firmowa dla pracowników, czy wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu firmy?

Wigilia firmowa dla pracowników, czy wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu firmy?

Uwzględnienie wydatków na wigilię pracowniczą w kosztów uzyskania przychodu jest zagadnieniem, które dotyczy wielu przedsiębiorców, zwłaszcza w okresie przedświątecznym, gdy firmy organizują coroczne wigilie dla swoich pracowników.

Zgodnie z polskim prawem podatkowym, wydatki na organizację i przeprowadzenie wigilii pracowniczej mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu firmy. Oznacza to, że mogą one zostać potraktowane jako koszty podlegające odliczeniu od dochodu firmy, co z kolei wpływa na obniżenie podstawy opodatkowania.

Aby jednak móc uwzględnić te wydatki w kosztach uzyskania przychodu, muszą zostać spełnione pewne warunki. Przede wszystkim, wigilia musi być zorganizowana dla całego zespołu pracowników, a nie tylko dla wybranych grup lub pojedynczych osób. Warto także pamiętać, że koszty nie mogą przekraczać rozsądnych limitów, czyli nie powinny być zbyt wygórowane w stosunku do wielkości firmy i jej możliwości finansowych.

Należy pamiętać, że nie wszystkie elementy związane z organizacją wigilii mogą być uwzględniane w kosztach uzyskania przychodu; takie elementy jak na przykład alkohol (16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. podatek dochodowy od osób prawnych).

Mając na uwadze powyższe, warto planować wydatki na wigilię pracowników zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Organizacja takiego wydarzenia nie tylko umożliwia budowanie przyjaznej atmosfery w firmie i zwiększa motywację pracowników, ale także pozwala na odliczenie części tych kosztów od podstawy opodatkowania, co w efekcie wpływa na zmniejszenie obciążeń finansowych firmy.

Zastanawiasz się czy premie świąteczne wypłacić pracownikom “pod stołem”. Przeczytaj jakie jakie są tego konsekwencje: Praca na czarno i wynagrodzenie pod stołem – konsekwencje