Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych C, C+E, D, D+E

Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych C, C+E, D, D+E

Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych C, C+E, D, D+E

Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E (dawniej kurs na przewóz rzeczy lub osób, świadectwo kwalifikacji zawodowych) – jak długo trwają, kto powinien je ukończyć, w jakiej formie są prowadzone? To część z licznych pytań, które zadawane są przez kierowców zawodowych.

Co to jest SZKOLENIE OKRESOWE DLA KIEROWCÓW?

Każdy kierowca zawodowy zobowiązany jest co 5 lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy. Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy ma na celu przypomnienie i odświeżenie dotychczasowej wiedzy, jak również jej uzupełnienie o nowe, zmieniające się przepisy.

Szkolenie okresowe – DLA KOGO?

Szkolenie okresowe przeznaczone jest:

 • dla tych, którzy pracują lub chcą pracować w transporcie drogowym;

dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C1 lub C przed 10 września 2009 r. albo prawo jazdy kat. D1 lub D przed 10 września 2008 r.;

 • dla aktywnych kierowców zawodowych, którym minął okres ważności poprzedniego kursu przewozu rzeczy oraz osób, które kończyły kwalifikację wstępną, przyśpieszoną i uzupełniającą a minął ich okres 5 lat

Kierowca, który zaprzestał wykonania przewozu drogowego (kiedy minął okres 5 lat od uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej) przed ponownym przystąpieniem do wykonywania przewozu zobowiązany jest również ukończyć szkolenie okresowe.

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba:

 • która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
 • studiuje od co najmniej 6 miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;
 • wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

CZAS TRWANIA i ZAKRES szkolenia okresowego

Szkolenie okresowe trwa 35 godzin i składa się z 5 modułów szkoleniowych, przy czym:

 • 3 pierwsze moduły są obligatoryjne dla wszystkich kursantów, to tzw. „przypomnienie wiadomości” w zakresie tematyki objętej kwalifikacją wstępną, tj.:
 • szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
 • stosowanie przepisów
 • bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska
 • kolejne 2 moduły natomiast są do wyboru, spośród następujących:
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • czynnik ludzki w przewozie drogowym
 • wizerunek firmy – obsługa klientów
 • pierwsza pomoc
 • ergonomia dla kierowców
 • bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem
 • krajowy przewóz drogowy
 • międzynarodowy przewóz drogowy
 • mocowanie ładunku
 • przewóz drogowy zwierząt
 • przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe
 • przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe
 • przewóz drogowy artykułów szybko psujących się
 • przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną
 • przewóz drogowy drewna
 • przewóz drogowy towarów budowlanych – w tym zasady zachowania się na placu budowy
 • przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
 • ograniczenia w przewozie drogowym towarów
 • nienormatywne przewozy drogowe

Szkolenie okresowe jest prowadzone w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

 • C1, C1+E, C i C+E
 • D1, D1+E, D, D+E

Łączny czas trwania zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie szkolenia okresowego w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 7 godzin, co oznacza, że minimalny okres trwania szkolenia okresowego wynosi 5 dni kalendarzowych.

Ośrodek szkolenia kierowców euroPiM oferuje terminy i czas realizacji szkolenia okresowego dostosowane do potrzeb i dyspozycyjności kursantów. Jest to możliwe z uwagi na indywidualny charakter kursu. Nie ma zatem „z góry” określonego terminu rozpoczęcia szkolenia, kursant nie czeka także „aż zbierze się grupa”, lecz może rozpocząć szkolenie w dowolnym czasie (po wcześniejszym ustaleniu z ośrodkiem) oraz tempie.

Takie rozwiązanie, proponowane przez ośrodek euroPiM, wynika ze zrozumienia specyfiki pracy kierowcy zawodowego, który zazwyczaj nie ma stałych godzin pracy, trudno więc mówić o uzgodnieniu precyzyjnego harmonogramu szkolenia.

Minimalny okres realizacji szkolenia to, zgodnie z przepisami, 5 dni, natomiast maksymalny uzależniony jest od dyspozycyjności kierowcy.

UWAGA! Szkolimy również w weekendy!

Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego.

W ośrodku szkolenia kierowców euroPiM kierowca posiadający prawo jazdy kat. C lub C1 lub C1+E lub C+E oraz D lub D1 lub D1+E lub D+E sam wybiera blok programowy (dla kat. C lub D), którego program chce realizować podczas szkolenia okresowe. Po ukończeniu szkolenia uzyskuje świadectwo kwalifikacji zawodowej dla obu kategorii prawa jazdy!

FORMY szkolenia okresowego

Kierowca może odbywać szkolenie okresowe w jednej z następujących form:

 • kursu okresowego;
 • cyklu zajęć rozłożonych w okresie 5 lat, obejmujących program kursu okresowego.

Ośrodek szkolenia kierowców euroPiM oferuje kursantom szkolenie okresowe w formie kursu okresowego.

Uprawnienia – świadectwo kwalifikacji zawodowej

Po ukończeniu przez kursanta szkolenia okresowego oraz przedstawieniu orzeczenia lekarskiego oraz orzeczenia psychologicznego, kierownik ośrodka szkolenia kierowców wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej stanowiące podstawę do uzyskania wpisu do prawa jazdy, tj. kod 95.

Każdy kursant kończący szkolenie okresowe w ośrodku szkolenia euroPiM otrzymuje również certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz specjalny podręcznik dla kierowców wykonujących przewozy drogowe.

Szkolenia okresowe – euroPiM – Tarnów

Miejsce szkolenia: siedziba firmy, Tarnów, ul. Graniczna 8A (I piętro)

Prowadzący: szkolenia odbywają się pod nadzorem byłego Inspektora Inspekcji Transportu Drogowego

Cena: 400 zł brutto/osoba

W cenie szkolenia okresowego oferujemy także możliwość sprawdzenia naruszeń z karty kierowcy lub wykresówek.

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20wrz
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za sierpień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27gru
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za maj 2024 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia