Założenie spółki cywilnej – jak to zrobić ?

Założenie spółki cywilnej – jak to zrobić ?

Znaleźliśmy się w bardzo ciężkich czasach, kiedy niepewne jutro jest naszą codziennością. Poczucie że obecna praca jest stała nie jest już takie pewne jak kilka miesięcy temu. Niestety obecna sytuacja z wiązana z pandemia nie pomaga przedsiębiorcom w codziennych działaniach. Co gorsze nie pomaga obywatelom w codziennym funkcjonowaniu. Nikt już nie jest pewny co przyniesie kolejny dzień. Niemniej jednak nie można się poddawać. Nie możemy pozostać w marazmie, bezczynności i bezsilności. Trzeba zacząć działać. Jeśli nie wiesz jak, może masz znajomego, kolegę lub członka rodziny który chciałby Ci pomóc.

Może warto pomyśleć o założeniu spółki cywilnej?

Spółka cywilna to nie to samo co jednoosobowa działalność gospodarcza, którą można założyć w ciągu jednego dnia. Pomimo że jest to połączenie dwóch lub więcej działalności w jedność, utworzenie takiego tworu zajmuje dużo więcej czasu. Poniżej w krótkich krokach wskażę co należy zrobić.

  1. Podpisanie umowy spółki cywilnej

Aby spółka cywilna powstała, przyszli wspólnicy muszą zawrzeć między sobą umowę. Ważne, że taka umowa może być spisana w zwykłej formie pisemnej, która nie wymaga udziału notariusza. Elementy umowy spółki cywilnej:

– informacja o wspólnikach

– data i miejsce zawarcia umowy

– nazwa i siedziba

– okres funkcjonowania spółki

– obszar działalności gospodarczej spółki

– cel gospodarczy, który spółka ma realizować

– sposób, w jaki chcemy osiągnąć ten cel np. poprzez wniesienie wkładów

– zakres działalności według PKD

– informacja o wielkości wkładów

– postanowienia dotyczące zmian treści umowy

– kwestie podziału zysków i udziału w stratach

– informacja o wspólnikach prowadzących sprawy spółki oraz o jej reprezentantach i sposobie reprezentacji

– postanowienia dotyczące wypowiedzenia i rozwiązania umowy.

  1. Wnioski o jednoosobowe działalności gospodarcze

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, status przedsiębiorcy muszą posiadać wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Spółka cywilna sama w sobie nie podlega rejestracji w CEIDG ani w KRS. Rejestracji podlegają wspólnicy. Jeśli wspólnikami są osoby fizyczne i nie są jeszcze przedsiębiorcami, rejestrują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dokonują wypełniając oddzielny wniosek o wpis na formularzu CEIDG-1. Wspólnik jest zobowiązany uzyskać wpis przed podjęciem działalności w ramach spółki.

  1. Uzyskanie numeru REGON

Zgłoszenie do GUS i uzyskanie nr REGON spółki – wniosek wraz z umową spółki składa się na druku RG-OP we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym (wolny od opłat)

  1. Uzyskanie numeru NIP

Jeśli wspólnikami są osoby fizyczne, podlegają rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i jest im automatycznie nadawany NIP i REGON. Spółka cywilna podlega jednak odrębnej rejestracji i nadawane są jej odrębnie od wspólników NIP i REGON. Zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki wniosek należy złożyć na druku NIP-2 (wolne od opłat). Niestety to nie koniec, ponieważ teraz należy zrobić aktualizację wpisu w CEIDG i połączyć dwie (lub więcej) odrębnych działalności pod jeden numer NIP i REGON spółki cywilnej.

  1. Podział zysków w spółce cywilnej

Udział każdego wspólnika w zysku jest równy, bez względu na wartość wniesionego wkładu. Zasada to może jednak zostać zmodyfikowana w umowie. Warto zwrócić więc uwagę na to podczas podpisywania umowy spółki cywilnej ponieważ, to właśnie w niej musi znaleźć się zapis odnośnie podziału zysku. Dodatkowo w umowie spółki muszą znaleźć się informacje na temat reprezentacji. Można tutaj wskazać jednego z wspólników lub obu solidarnie.

Jak widać spółka cywilna, niestety nie zostanie założona od razu. Wnioski należy składać do różnych Urzędów, a co za tym idzie nie ma możliwości, aby od razu zostały nadane numery NIP i REGON. Dodatkowo w obecnych czasach trzeba zwrócić uwagę, że niestety wszystko może się jeszcze bardziej wydłużyć, ponieważ mamy obostrzenia w kontakcie z pracownikami Urzędów.

Poszukujesz pomocy w założeniu spółki cywilnej, zapraszamy do nas.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-spolke-cywilna/spolka-cywilna-podstawowe-informacje

 

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami