Przychód na przełomie roku w księdze podatkowej

Przychód na przełomie roku w księdze podatkowej

Kontrahent sprzedane towary handlowe odebrał w dniu 21 grudnia 2018 r. Fakturę dokumentującą tę sprzedaż wystawił 7 stycznia 2019 r. Czy przychód uzyskany z tej sprzedaży powinienem ująć w księdze podatkowej za 2018 r. czy 2019 r.?

Przychód uzyskany ze sprzedaży towarów podatnik powinien ująć w księdze podatkowej za 2018 r. pod datą wydania towarów handlowych, tj. 21 grudnia 2018 r.

Za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W przypadku podatników, którzy dokonują sprzedaży towarów i usług opodatkowanych VAT, za przychód z tej sprzedaży uznaje się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Stanowi o tym art. 14 ust. 1 ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.). Generalnie przychód ten powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury albo
  • uregulowania należności.

Tak określono w art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych

W sytuacji gdy towar został odebrany przez kontrahenta w dniu 28 grudnia 2018 r., a fakturę dokumentującą tę sprzedaż wystawiono 7 stycznia 2019 r., to data wydania towarów jest wcześniejsza niż data wystawienia faktury.

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia