Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) czym to się je?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) czym to się je?

Planowo Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) ma wejść w życiu już w tym roku. Co to dokładnie jest, kogo obowiązuje oraz czy mamy prawo z tego zrezygnować? Na te i wiele innych kwestii postaramy się Państwu odpowiedzieć w poniższym artykule.

Zacznijmy od początku czym jest PPK

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe według planu mają być powszechnym i dobrowolnym systemem oszczędzania w skali długoterminowej. Obejmować on będzie wszystkie osoby zatrudnione (bez znaczenia jest na jaki rodzaj umowy) ale które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Stopniowo zacznie obejmować przedsiębiorstwa które:

– zatrudniają minimum 250 pracowników (wykazany musi zostać stan na dzień 31.12.2018 r.) Data wprowadzenia – 01.07.2019 r.

– zatrudniają minimum 50 pracowników (wykazany musi zostać stan na dzień 30.06.2019 r.) Data wprowadzenia- 01.01.2020 r.

– zatrudniają minimum 20 pracowników (wykazany musi zostać stan na dzień 31.12.2019 r.) Data wprowadzenia 01.07.2020 r.

– pozostałe przedsiębiorstwa oraz jednostki sektora finansów publicznych . Data wprowadzenia 01.01.2021 r.

Jak będzie działać nowy system

Każdy pracodawca zobowiązany zostanie do nawiązania współpracy z instytucją finansową (przy współpracy z organizacją związkową lub reprezentacją pracowników wyłonioną przez pracodawcę) w której musi utworzyć prywatne rachunki dla każdego pracownika przeznaczone na wpłaty PPK. Wpłaty PPK od pracownika pracodawcy będą naliczane od wysokości wynagrodzenia brutto, a wpłata powitalna i doroczne dopłaty od państwa będą niezależne od wynagrodzenia. Będą w stałej kwocie.

Planowane korzyści korzystania z PPK

Według pomysłodawców Polacy dzięki korzystaniu z tego systemu zyskają dodatkowe zasoby pieniężne, które będą mogli wykorzystać po ukończeniu 60 roku życia.

Jednakże pracownik może wcześniej skorzystać z tych funduszy składając odpowiedni wniosek oraz spełniając odpowiednie przestanki takie jak podatek od zysku. Istnieją także specjalne wyjątki (choroba uczestnika lub małżonka, nieuregulowane zobowiązania związane z kredytem) w których pracownik może wypłacić pieniądze na innych, lepszych warunkach.

 

Obniżenie kwoty do PPK, czy jest to możliwe?

Planowo kwota potrącana od wynagrodzenia będzie wynosiła 2% od wynagrodzenia brutto.

Uczestnik może obniżysz tą wartość pod warunkiem że łączna kwota wynagrodzenia ze wszystkich źródeł za dany miesiąc nie przekracza 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia. To znaczy że wpłata nie może być niższa niż 0,5%.

Śmierć uczestnika i co dalej…?

W przypadku śmierci uczestnika PPK zgromadzone środki przechodzą na inne konto uprawnionego uczestnika lub w formie pieniężnej. Jeżeli nie ma wskazanej osoby, następuje dziedziczenie.

Kwota wpłaty transferowej przechodzi na małżonka tylko w połowie.

Ważne informacje:

– PPK obejmuje wszystkich zatrudnionych w wieku 18-55 roku życia (po ukończeniu 55 r. ż samodzielnie pracownik musi złożyć wniosek),

– do programu nie mogą przystąpić osoby które ukończyły 70 r. ż.

– Pracownik nie wybiera samodzielnie instytucji finansowej. Wybiera ją pracodawca w porozumieniu z reprezentacją składającą się z pracowników,

– pracodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniający pracowników nie prowadzi PPK,

– do obliczania i dokonywania opłat na konto PPK będzie zobowiązany pracodawca,

– nadzór nad działalnością związaną z programem, instytucjami finansującymi będzie sprawować Komisja Nadzory Finansowego,

– zachęcamy do skorzystania z dostępnych kalkulatorów, dzięki którym możemy obliczyć swoją przykładową miesięczną składkę potrącaną od wynagrodzenia, wysokość środków zgromadzonych w wieku 60 lat, wysokość jednorazowej wpłaty czy comiesięczną wypłatę.

– pracownik na bieżąco może obserwować na swoim koncie: kwotę zgromadzonych środków, wysokość wpłat dokonanych w przeszłości, o innych transakcjach,

– środki zgromadzone na rachunku nie podlegają egzekucji sądowej ani komorniczej, wyjątkiem są alimenty

– środki zgromadzone na rachunku ulegają podziałowi w przypadku rozwodu, bądź unieważnienia małżeństwa, kiedy jest wspólny majątek.

Powyższe kwestie opracowywane są jeszcze przed przyjęciem oficjalnie przepisów w życie. W związku z tym niektóre kwestie mogą uleć jeszcze zmianie. Polecamy śledzić naszą stronę internetową na bieżąco, gdzie będziemy te zmiany uaktualniać.

 

 

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia