Pakiet Mobilności – Komisja TRAN debatuje

Pakiet Mobilności – Komisja TRAN debatuje

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad opiniami do poszczególnych aktów prawnych zaprezentowanych przez Komisję Europejską w ramach Pakietu Mobilności. Zgodnie z harmonogramem 20 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. Transportu i Turystyki (TRAN), podczas którego posłowie-sprawozdawcy podsumowali etap prac związany ze składaniem poprawek do przedstawionych przez nich wcześniej propozycji opinii.

Pakiet Mobilności – Zgodnie z przewidywaniami do najważniejszych tematów, takich jak delegowanie oraz zasady dotyczące czasu jazdy i odpoczynku, spłynęło po kilkaset poprawek, odzwierciedlających całe spektrum pomysłów dotyczących kształtu sektora transportu drogowego. Znalazły się w nich zarówno pomysły pełnej liberalizacji transportu, jak i objęcia go delegowaniem. Od pierwszego dnia pobytu za granicą. Część posłów wybrała rozwiązanie oparte o zaproponowany przez KE pomysł oparcia się o progi czasowe, również w tym przypadku postulując rozwiązania od kilku do kilkunastu dni. Szerokie poparcie znalazła tak naprawdę jedynie propozycja wyłączenia dla tranzytu.

Podsumowując zgłoszone poprawki Merja Kyllonen z Finlandii (GUE/NGL) – sprawozdawczyni do lex specialis podkreśliła, że zdaje sobie sprawę, jak trudnym i kontrowersyjnym tematem przyszło jej się zajmować, o czym świadczy liczba i charakter otrzymanych poprawek. Zaznaczyła jednak, że Parlament musi zrobić wszystko, aby znaleźć równowagę między poszczególnymi rozwiązaniami. Z jednej strony chroniąc interesy pracowników, zwalczając nadużycia oraz czyniąc zawód kierowcy bardziej atrakcyjnym. Z drugiej natomiast zachowując dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny oraz nie nakładając nowych obciążeń na małe i średnie Przedsiębiorstwa. Zauważyła ponadto, że objęcie transportu międzynarodowego zasadami dyrektywy o delegowaniu (PWD) nie musi wcale stanowić jedynego i najlepszego rozwiązania. Dużo ważniejszą rolę powinna odegrać w tym zakresie skuteczna i efektywna kontrola. Możliwa choćby dzięki poprawionej współpracy między krajami członkowskimi i szybszemu wprowadzeniu inteligentnych tachografów.

Zmiany w czasie pracy

Nieco mniejsze kontrowersje w debacie wywołała kwestia zmian w Rozporządzeniu 561, dotyczącym czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku, choć także w tym przypadku widać było wyraźne różnice rysujące się wśród posłów. Sam sprawozdawca, Wim van de Camp z Holandii (EPP), zdecydował się zaprezentować opinię, która ma stanowić złoty środek w rozwiązaniu kwestii odbioru tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu poprzez dopuszczenie takiej możliwości, ale jedynie na certyfikowanych parkingach. Jest także zwolennikiem bardziej liberalnego podejścia do kwestii powrotu kierowcy do domu, sugerując, aby kwestię tę w większym stopniu regulowali między sobą pracodawca i pracownik. Powrót ten powinien jego zdaniem następować po okresie 4 tygodni. Gdyż krótszy czas może być nie do zaakceptowania przez kraje peryferyjne Unii. Postuluje ponadto obowiązek używania tachografów także przez auta poniżej 3,5 tony.

Prezentacje poszczególnych sprawozdawców zakończyła debata z udziałem wszystkich zgromadzonych posłów, w której tradycyjnie aktywni byli polscy deputowani. Elżbieta Łukacijewska (EPP) wyraziła wątpliwości dotyczące niektórych elementów propozycji van de Campa, m.in. w zakresie certyfikowanych parkingów. Podobnie jak kilku innych eurodeputowanych zwróciła uwagę, iż taki pomysł wymaga co najmniej odpowiednio długiego okresu przejściowego. W innym przypadku może przynieść więcej problemów niż korzyści. Zaapelowała także ponownie o większą elastyczność w zakresie czasu jazdy, aby w 4-tygodniowym okresie rozliczeniowym kierowca mógł wziąć do 3 skróconych odpoczynków, a stosowną rekompensatę w skumulowanej formie odebrałby w domu z rodziną. Podkreśliła także, iż transport międzynarodowy z racji swojego mobilnego charakteru nie może być traktowany w zakresie delegowania jak inne, stacjonarne sektory.
W podobnym duchu wypowiedział się Kosma Złotowski, który w imieniu całej Grupy Konserwatystów i Reformatorów zaapelował o przyjęcie rozwiązań, które nawet w przypadku ewentualnego objęcia transportu zasadami delegowania, czemu oczywiście jest przeciwny. Zawierać będą odpowiednio wysokie limity wyłączenia zarówno dla transportu międzynarodowego, jak i kabotażu. Postulował także ograniczenie do minimum obciążeń administracyjnych oraz związanych z tym wszelkich dodatkowych kosztów dla firm.

Głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami zaplanowane zostało w Komisji TRAN na 24 maja br.

źródło:zmpd.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia