etoll - dobra wiadomość dla TRANSPORTU + dokumenty · euroPiM

etoll – dobra wiadomość dla TRANSPORTU + dokumenty

etoll – dobra wiadomość dla TRANSPORTU + dokumenty

etoll – nie będzie kar!!

Krajowa Administracja Skarbowa (tzw. KAS) poinformowała dziś (tj. 2 października 2021), że kontrole „przeprowadzane przez Inspektorów GITD oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w początkowym okresie działania systemu e-TOLL, będą odbywać się w oparciu przede wszystkim o działania prewencyjne, których podstawowym elementem będzie pouczanie, a nie karanie uczestnika realizowanego przewozu. Tym samym w sprawach, dla których ustawa przewiduje nakładanie mandatów na kierujących, stosowane będą pouczenia.”

W przypadku „kar pieniężnych nakładanych przez GITD, z wyłączeniem braku rejestracji w e-TOLL, inspektorzy będą mogli skorzystać z przewidzianej w przepisach prawa instytucji „odstąpienia” od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej”. Administracja skarbowa zaznacza, że wszystkie przypadki „traktowane będą indywidualnie i uwzględniane będą obiektywne okoliczności niezależne od przewoźników związane z ewentualnym wadliwym funkcjonowaniem niezbędnych usług (m.in. transmisja danych, sieci komórkowej itd.) awarii systemów zintegrowanych z e-TOLL oraz awarii samych urządzeń aplikacji, OBU, itd.” 

Ważne dokumenty dotyczące e-toll

Formularz Przeksiegowania Śodkow z viaTOLL do e-toll

Formularz Reklamacyjny viaTOLL

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close