etoll – dobra wiadomość dla TRANSPORTU + dokumenty

etoll – dobra wiadomość dla TRANSPORTU + dokumenty

etoll – nie będzie kar!!

Krajowa Administracja Skarbowa (tzw. KAS) poinformowała dziś (tj. 2 października 2021), że kontrole „przeprowadzane przez Inspektorów GITD oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w początkowym okresie działania systemu e-TOLL, będą odbywać się w oparciu przede wszystkim o działania prewencyjne, których podstawowym elementem będzie pouczanie, a nie karanie uczestnika realizowanego przewozu. Tym samym w sprawach, dla których ustawa przewiduje nakładanie mandatów na kierujących, stosowane będą pouczenia.”

W przypadku „kar pieniężnych nakładanych przez GITD, z wyłączeniem braku rejestracji w e-TOLL, inspektorzy będą mogli skorzystać z przewidzianej w przepisach prawa instytucji „odstąpienia” od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej”. Administracja skarbowa zaznacza, że wszystkie przypadki „traktowane będą indywidualnie i uwzględniane będą obiektywne okoliczności niezależne od przewoźników związane z ewentualnym wadliwym funkcjonowaniem niezbędnych usług (m.in. transmisja danych, sieci komórkowej itd.) awarii systemów zintegrowanych z e-TOLL oraz awarii samych urządzeń aplikacji, OBU, itd.” 

Ważne dokumenty dotyczące e-toll

Formularz Przeksiegowania Śodkow z viaTOLL do e-toll

Formularz Reklamacyjny viaTOLL