+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Kontrahent sprzedane towary handlowe odebrał w dniu 21 grudnia 2018 r. Fakturę dokumentującą tę sprzedaż wystawił 7 stycznia 2019 r. Czy przychód uzyskany z tej sprzedaży powinienem ująć w księdze podatkowej za 2018 r. czy 2019 r.?

Przychód uzyskany ze sprzedaży towarów podatnik powinien ująć w księdze podatkowej za 2018 r. pod datą wydania towarów handlowych, tj. 21 grudnia 2018 r.

Za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W przypadku podatników, którzy dokonują sprzedaży towarów i usług opodatkowanych VAT, za przychód z tej sprzedaży uznaje się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Stanowi o tym art. 14 ust. 1 ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.). Generalnie przychód ten powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury albo
  • uregulowania należności.

Tak określono w art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych

W sytuacji gdy towar został odebrany przez kontrahenta w dniu 28 grudnia 2018 r., a fakturę dokumentującą tę sprzedaż wystawiono 7 stycznia 2019 r., to data wydania towarów jest wcześniejsza niż data wystawienia faktury.