Umowa ADR 2017 i instrukcje pisemne w pojeździe

Umowa ADR 2017 i instrukcje pisemne w pojeździe

ZMPD informuje, że przewoźnicy otrzymują kary za brak w pojazdach odpowiednich instrukcji pisemnych zgodnych z ADR. Gdy przewożone są towary podlegające pod te przepisy, wówczas w określonych przypadkach taka instrukcja musi znajdować się  w pojeździe.

Nowy wzór instrukcji obowiązuje od 01.01.2017 r., a okres przejściowy dopuszczający możliwość korzystania ze ,,starej” instrukcji skończył się 30.06.2017 roku.  Choć różnice między ,,starą” i ,,nową” instrukcją nie są duże, to jednak służby kontrolne ze szczególną uwagą weryfikują posiadane przez kierowców dokumenty.
Jeśli chodzi o Rosję, to za brak tego dokumentu zgodnie z kodeksem naruszeń administracyjnych karę otrzymuje kierowca, osoba zarządzająca firmą oraz sama firma (szczegóły tutaj). wersja komunikatu przetłumaczona na język polski;
1. Transport kierowcy towarów niebezpiecznych, który nie posiada zaświadczenia ADR dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych, specjalnych zezwoleń lub danych pisemnej instrukcji kierowcy ADR o zagrożeniach związanych z systemem przewidzianym przez przepisy transportu towarów niebezpiecznych, jak również transport towarów niebezpiecznych Ładunek w pojeździe, którego konstrukcja nie spełnia wymogów zasad dotyczących transportu towarów niebezpiecznych lub na których nie ma elementów systemu informacyjnego ns niebezpieczeństw wszelkiego sprzętu lub urządzeń używanych do eliminacji skutków wypadków związanych z transportem towarów niebezpiecznych lub nieprzestrzegania warunków przewozu towarów niebezpiecznych objętych tymi przepisami – podlega grzywnie administracyjnej  w wysokości dwóch tysięcy do dwóch tysięcy pięciuset rubli lub pozbawienie prawa do prowadzenia pojazdów na okres od czterech do sześciu miesięcy; Dla osób odpowiedzialnych za transport – od piętnaście tysięcy do dwudziestu tysięcy rubli; Na osobach prawnych – od czterystu tysięcy do pięciuset tysięcy rubli.

2. Naruszenie zasad przewozu towarów niebezpiecznych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w części 1 niniejszego artykułu
Przyciąga karę administracyjną na kierowcę w wysokości od tysiąca do tysiąca pięćset rubli;
Dla osób zarządzających odpowiedzialnych za transport, od pięciu tysięcy do dziesięciu tysięcy rubli; Na osobach prawnych – od stu pięćdziesięciu tysięcy do dwieście pięćdziesiąt tysięcy rubli.

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia