ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Organizacja szkoleń z zakresu Transportu ma duże znaczenie, ponieważ pozwalają one zminimalizować negatywne skutki niewiedzy na temat sposobu rozliczania czasu pracy kierowców, złego załadunku towarów niebezpiecznych, braku umiejętności obsługi podstawowych programów i systemów. Również brak wiedzy na temat kar i możliwości odwoływania się od nich powoduje wiele problemów i strat w firmie.

 

Szkolenia kierowane są zarówno do pracodawców jak i kierowców firm transportowych.

 

Prowadzimy szkolenia z zakresu:

  • czasu jazdy, przerw i odpoczynków kierowców – celem szkolenia jest dokształcanie  kierowców oraz pracodawców z zakresu stosowania norm czasu pracy kierowcy z wykorzystaniem praktycznej wiedzy stosowanej na drodze zarówno w kraju jak i zagranicą. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie potwierdzać przyswojenie wymaganych wiadomości przez kierowcę;
  • ewidencji czasu pracy kierowców – przyswojenie wiedzy z unijnych i polskich aktów prawnych opisujących normy czasu pracy kierowców i ich stosowanie w praktyce; możliwości odstąpienia od stosowania tych przepisów; obsługa analogowych i cyfrowych tachografów samochodowych oraz przedstawienie metod kontroli drogowych prowadzonych przez Inspekcję Transportu drogowego i inne organy kontrolne;
  • tachografów cyfrowych i analogowych – szkolenie z zakresu budowy i obsługi tachografów, stosowania kart do nich; obsługa urządzeń rejestrujących oraz przyswajanie wiedzy o karach związanych z nieprawidłową obsługą cyfrowych urządzeń kontrolno-pomiarowych;
  • przewóz ładunków, zasady mocowania – szkolenie to ma na celu nauczenie kierowcy prawidłowego załadunku towaru, zabezpieczenia go oraz bezpiecznego przewozu.

Dbając o wysoką jakość szkoleń instytucja stosuje PROCEDURĘ REALIZACJI USŁUGI SZKOLENIOWEJ w której zawarte są szczegółowe informacje jak przebiega organizacja szkolenia. Posiadamy również PROCEDURĘ POSTĘPOWANIA W WYPADKU POJAWIENIA SIĘ NIEPRZEWIDZIANYCH TRUDNOŚCI.

Realizacja każdego szkolenia odbywa się w oparu o opracowane wzory:

– programu szkoleniowego

– ankiety ewaluacyjnej

– listy sprawdzającej opiekuna merytorycznego i trenera

– listy sprawdzającej infrastrukturę oraz organizację szkoleń.

Dlaczego warto?

  • szkolenia dopasowane są do indywidualnych wymagań i odpowiadają na zgłaszane potrzeby przedsiębiorców/ kierowców
  • szkolenia łączą ze sobą wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami
  • prowadzone są przez Inspektowa Inspekcji Transportu Drogowego z 10-letnim doświadczeniem
  • posiadamy własną salę szkoleniową.

 Jeśli jesteś zainteresowany wyżej wymienionym szkoleniem – zadzwoń, przyjdź lub napisz do Nas.