ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

mgr inż. Piotr Kłusek – Prezes Spółki; Doradca; Trener; kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców wykonujących przewóz drogowy; kierownik Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Tarnowie;

 Uprawnienia:

– certyfikat kompetencji zawodowych (ITS w Warszawie)

– doradca zawodowy (WSNS w Lublinie)

– doradca finansowy (EAPF w Warszawie)

– trener na – IV poziom Europejskich Norm Kwalifikacji (Wszechnica UJ)

 – doradca i szkoleniowiec w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

KONTAKT:

@: piotr.klusek(małpa)europim.pl

 Klusek-Magdalena-europim

mgr inż. Magdalena Kłusek – Wiceprezes Spółki;

Prowadzi obsługę kadrową (dokumentacja, umowy, postępowania administracyjne, obsługa kancelaryjna). Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli jednostek samorządowych.

Prowadzi szkolenia i doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji, konstrukcji biznesplanu, marketingu, strategii rozwoju firmy. Dodatkowo zajmuje się pisaniem biznesplanów w zakresie dotacji na otwarcie działalności, jak również  projektów inwestycyjnych.

Wzorek-Skalak-Dorota-europim

mgr Dorota Skalak – Specjalistka ds. rachunkowości i szkoleń, Doradca

Uprawnienia:

– certyfikat kompetencji zawodowych (ITS w Warszawie)

– doradca zawodowy (WSNS w Lublinie)

– pełnomocnik ISO 9001-2009; Audytor wewnętrzny ISO 9001-2009

– doradca w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz konstrukcji dokumentacji unijnej

 

Odpowiedzialna za dział księgowości (m.in. wynagrodzenia kierowców, akta osobowe), szkoleń oraz za przygotowywanie wniosków unijnych.

KONTAKT:
tel.:  +48 792 686 963;

@: dorota.skalak(małpa)europim.pl

inż. Grzegorz Kłusek – Specjalista ds. transportu; Trener, Doradca

Uprawnienia:

– certyfikat kompetencji zawodowych (ITS w Warszawie)

– wieloletni Inspektor Transportu Drogowego (ITD)

– doradca w zakresie Ustawy o Czasie Pracy Kierowców oraz Ustawy o Transporcie Drogowym

Prowadzi szkolenia z zakresu: Czasu Jazdy, Przerw i Odpoczynków Kierowców; Przewozu i Zabezpieczenia Ładunków w Transporcie Drogowym; Ewidencji Czasu Pracy Kierowców; Obsługi Tachografów Cyfrowych i Analogowych.

Odpowiedzialny za dział transportu (rozliczanie i ewidencja czasu pracy kierowców, audyt przedkontrolny, analizowanie danych zawartych na wykresówkach, jak i kartach cyfrowych kierowców, prowadzenie  obsługi prawnej).

KONTAKT:
tel.:  +48 606 688 333;

@: grzegorz.klusek(małpa)europim.pl

mgr Anna Bajorek – Specjalistka ds. administracji; Trener

Uprawnienia:

– certyfikat kompetencji zawodowych (ITS w Warszawie)

Odpowiedzialna za administrację i obsługą klientów oraz za przygotowywanie wniosków unijnych. Zajmuje się obsługą szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych oraz rekrutacją uczestników do projektów szkoleniowych. 

Zajmuje się pracami biura: bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta, opracowywanie dokumentów (pisma urzędowe, oferty, umowy).

KONTAKT:
tel.:  +48 513 314 891;

@: anna.bajorek(małpa)europim.pl

zdjecie_pc-12-2016

Paulina Ciochoń – Pracownik administracyjno-biurowy

Odpowiedzialna za administrację oraz bezpośrednią i telefoniczną obsługą klientów.

Zajmuję się pracami biura: obieg korespondencji, przyjmowanie interesantów.

Pomaga w drobnych pracach księgowych oraz pisaniu wniosków o dotację.

KONTAKT:

tel.: +48 509 700 622

@:paulina.ciochon(małpa)europim.pl

 Paulina Niziołek

Paulina Niziołek – Obsługa Strefy Przedsiębiorców DESK

Odpowiedzialna za obsługę Strefy Przedsiębiorców DESK w Tarnowie.

Zajmuję się: logistyką strefy, obsługą przedsiębiorców.

KONTAKT:

tel.: +48 14 639 08 78

@: strefaprzedsiebiorcy(małpa)gmail.com

 Marianna Giebułtowska

Marianna Giebułtowska – Obsługa Strefy Przedsiębiorców DESK

Odpowiedzialna za obsługę Strefy Przedsiębiorców DESK w Tarnowie.

Zajmuję się: logistyką strefy, obsługą przedsiębiorców.

KONTAKT:

tel.: +48 14 639 08 78

@: strefaprzedsiebiorcy(małpa)gmail.com