Zwrot towarów – ewidencja na kasie fiskalnej

Zwrot towarów – ewidencja na kasie fiskalnej

Prowadzę hurtownię oraz sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego. Często zdarza się, że klient, który kupił towar w sklepie, korzystając z prawa przysługującego konsumentowi, chce zwrócić towar, ale zgubił paragon. Prawo konsumenckie nakazuje przyjąć zwrot od klienta oraz odesłać mu pieniądze, jeżeli klient jest w stanie udowodnić zakup dokonany w danym sklepie, nawet jeśli nie posiada paragonu ani faktury VAT. Czy jest możliwe zmniejszenie obrotu zaewidencjonowanego z zastosowaniem kasy fiskalnej w przypadku zwrotu towaru przez nabywcę, gdy nie dysponuje on oryginałem paragonu fiskalnego? Jakim dokumentem potwierdzającym sprzedaż można się posłużyć, aby uzyskać prawo do korekty? Jak należy sporządzić protokół zwrotu towarów?

Tak, może Pan dokonać korekty obrotu zaewidencjonowanego na kasie, pod warunkiem że będzie Pan posiadał inny dowód potwierdzający sprzedaż. Ponadto zwrot należy bezwzględnie ująć w odrębnej ewidencji oraz sporządzić protokół przyjęcia zwrotu towaru podpisany przez sprzedawcę i nabywcę. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Kasa rejestrująca jest szczególnym urządzeniem służącym do ewidencji sprzedaży, wyposażonym w pamięć fiskalną. Dlatego nie ma możliwości zarejestrowania z zastosowaniem kasy fiskalnej zwrotu bądź reklamacji towarów lub korekty danych (§ 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas). Nie oznacza to jednak, że podatnik, który dokonał takiej sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, nie może skorygować sprzedaży, jeśli klient zwrócił towar lub go zareklamował.

Ewidencja zwrotu towarów

Według § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:

1) datę sprzedaży;

2) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;

3) termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;

4) wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wysokość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;

5) zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wysokość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;

6) dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;

7) protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Brak paragonu

Jak wynika z pytania, problem sprawia szósty warunek, a mianowicie czy tylko paragon jest dokumentem potwierdzającym sprzedaż. Według § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas podatnicy, prowadząc ewidencję, wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności.

Wyjątkiem jest przypadek, gdy sprzedaż jest prowadzona przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę. W tym przypadku paragon nie musi być wydany w formie papierowej, gdy zostaną spełnione warunki z § 12 rozporządzenia w sprawie kas.

Paragon stanowi zatem dla nabywcy dowód zakupu (z którym wiążą się m.in. uprawnienia rękojmi i gwarancji), natomiast dla sprzedawcy – bezsporne potwierdzenie tożsamości towaru w przypadku np. jego zwrotu. W razie dokonania zwrotu towaru sprzedawca powinien – według § 3 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kas – dysponować dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży.

Paragon fiskalny nie jest jedynym dokumentem przesądzającym o stanie faktycznym, który znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dlatego można dowodzić zwrotu towaru, będącego podstawą dokonania korekty, w oparciu o inne dokumenty niż paragon fiskalny. W tym przypadku ciężar dowodu znajduje się po stronie sprzedawcy, który w prowadzonej przez siebie dokumentacji powinien posiadać dowody potwierdzające stan rzeczywisty i w sposób niebudzący wątpliwości wykazać fakt, że zwracany towar został kupiony właśnie u niego.

Dopuszczalne jest zastąpienie oryginału paragonu fiskalnego innym dokumentem. Może to być np.:

● dowód zapłaty kartą kredytową czy płatniczą,

● dowód przelewu na konto sprzedawcy,

● wyciąg z rachunku bankowego,

● potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży przesłane za pomocą poczty e-mail,

pozwalające na potwierdzenie nabycia danego towaru u sprzedawcy.

Dlatego w przypadku zwrotu towaru przez klienta, który nie posiada paragonu fiskalnego dokumentującego dokonanie sprzedaży tego towaru, ma Pan prawo wykorzystać inne dokumenty potwierdzające sprzedaż. Jest tak pod warunkiem, że pozwolą na powiązanie ich z dokonaną sprzedażą.

Prawo do korekty mimo braku paragonu potwierdzają organy podatkowe. W piśmie z 8 grudnia 2015 r. (sygn. IBPP3/4512-620/15/KG) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał:

Uwzględnienie reklamacji przez sprzedawcę i wykazanie w inny sposób niż okazanie paragonu bądź faktury jako dowodu potwierdzającego wcześniej zrealizowaną transakcję nie koliduje bowiem z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem sprzedawca przyjmując za udowodnione twierdzenie kupującego o nabyciu towaru może dokonać korekty obrotu na potrzeby podatku ze wskazaniem jaka wartość sprzedaży, odpowiadająca zwróconym towarom pomniejsza obrót, przede wszystkim na podstawie paragonu, ale także na podstawie innego dokumentu, potwierdzającego fakt zwrotu towaru lub uznania reklamacji, w którym zostanie wskazana wartość zwracanego towaru. Należy więc podkreślić, że przedstawiony przez klienta detalicznego dowód zapłaty kartą płatniczą jest wystarczający, jeżeli sam lub wraz z innym dokumentem umożliwi identyfikację zwracanego towaru.

W przedmiotowej sprawie z wniosku wynika, że jeśli klient przedstawi jedynie potwierdzenie zapłaty, Wnioskodawca nie jest w stanie ustalić czy reklamowany towar w rzeczywistości jest towarem zakupionym w sklepie Wnioskodawcy. Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że płatność może nie być bezpośrednio powiązana z konkretną transakcją, ponieważ w tym samym dniu wielu klientów mogło płacić identyczne kwoty za swoje zakupy, a nawet wielu klientów mogło nabyć identyczny asortyment w identycznej cenie dokonując płatności kartą.

Protokół zwrotu towarów

Niezbędne do uwzględnienia zwrotu towaru lub reklamowanego towaru bądź usługi przez nabywcę jest sporządzenie protokołu zwrotu. Wymóg sporządzenia protokołu przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru albo usługi, podpisanego przez nabywcę i sprzedawcę, ma na celu udowodnienie, że nastąpił zwrot wartości bądź części wartości zwróconego towaru lub reklamowanego towaru lub usługi.

Zatem protokół zwrotu towaru należy sporządzić tak, aby wynikało z niego:

  • kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał,
  • kto i w jakim charakterze był przy tym obecny,
  • co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono.

Należy zauważyć, że przepisy § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas nie wskazują szczegółowych danych, jakie powinien zawierać taki protokół. Wskazują jedynie, że taki protokół powinien być podpisany przez sprzedawcę i nabywcę. Jednak organy podatkowe uznają protokół zwrotu niepodpisany przez kupującego, gdy istnieją inne dowody, że zwrot faktycznie nastąpił.

Uwaga
Protokół zwrotu towarów powinien być podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

PODSTAWA PRAWNA:

● § 3, § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. r. w sprawie kas rejestrujących – Dz.U. z 2019 r. poz. 816

Źródło: https://ksiegowosc.infor.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close