Od 20 września br. możliwy zwrot składek ZUS

Od 20 września br. możliwy zwrot składek ZUS

Płatnicy, którzy na podstawie przepisów specustawy w sprawie COVID-19 złożyli wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. i jednocześnie je opłacili, będą mogli zwrócić się do ZUS o ich zwrot lub zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań. Jest to możliwe na podstawie art. 10 ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1423). Przepis ten wszedł w życie 20 września 2020 r.

Jak wyjaśnia ZUS w komunikacie z dnia 18 września br. zamieszczonym na stronie internetowej www.zus.pl: “(…) Wcześniej ZUS nie mógł tego zrobić, bo nie przewidywały tego przepisy. Zgodnie z ustawą (specustawą w sprawie COVID-19 – przyp. red.) obowiązywała zasada, że zwolnieniu podlegają wyłącznie składki nieopłacone (…)”.

Opłacone składki za te miesiące lub zaliczona na ich poczet nadpłata będzie podlegała zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. O zwrot nadpłaty płatnik składek będzie mógł się ubiegać po ustaleniu przez ZUS wysokości zwolnienia. Nie należy składać do ZUS odrębnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. ZUS poinformuje płatnika o zwolnieniu ze składek poprzez PUE lub pisemnie za pośrednictwem poczty.

Warto na bieżąco weryfikować swoje konta na platformie ZUS, ponieważ pisma już zaczynają się pojawiać. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na salda bieżące, które wykażą jaka jest nadpłata na chwilę obecną. Należy również zastanowić się co zrobić z powstała nadpłatą. Czy starać się o zwrot?

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close