Zwolnienie ze składek ZUS – dlaczego ZUS zwleka z wydaniem decyzji?

Zwolnienie ze składek ZUS – dlaczego ZUS zwleka z wydaniem decyzji?

Z końcem czerwca upłynął termin składania wniosków o zwolnienie ze składek ZUS, w ramach tarczy antykryzysowej. Jak się okazuje, wielu płatników pomimo złożenia wniosku długo przed terminem, nadal nie ma żadnej informacji ze strony ZUS. Dlaczego ZUS zwleka z wydaniem decyzji?

,,Oczekuje na rozpatrzenie”, ,,Trwa postępowanie wyjaśniające” – wielu płatników składek czekając na decyzję dotyczącą zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej, spotyka się z takimi oraz podobnymi komunikatami w platformie PUE. Niestety nie mówią one wiele o postępie weryfikacji prawa do zwolnienia z ZUS. Tym bardziej o ostatecznym terminie wydania decyzji. Sytuacja jest tym bardziej problematyczna dla przedsiębiorców ubiegających się o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS. Dopóki bowiem ZUS nie wyda ostatecznej decyzji, na koncie płatnika widnieje zaległość.

Brak informacji o zwolnieniu z ZUS. Wielu płatników nadal czeka na decyzje

Opieszałość w wydawaniu decyzji w dużej mierze dotyczy przedsiębiorców posiadających na swoim koncie płatnika nadpłatę składek. Jak dowiedziała się redakcja PIT.pl, opóźnienia w wydawaniu decyzji wynikają m.in. ze zmian w przepisach prawa, jakie aktualnie znajdują się w Senacie. Chodzi o projekt Ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.

Zakłada on przywrócenie prawa do zwolnienia z ZUS przedsiębiorcom, u których widniała nadpłata składek.

Przypomnijmy, że aktualnie ZUS rozpatrując wnioski RDZ w pierwszej kolejności nadpłaty zalicza na poczet kwietniowych oraz majowych składek. Zwolnienie w tych przypadkach jest zastosowane wyłącznie w stosunku do różnicy. Jeżeli więc przedsiębiorca zanotował dużą nadpłatę skladek, mógł całkowicie utracić prawo do zwolnienia z ZUS.

Ponieważ szykowane są zmiany w tym zakresie – przedsiębiorcom z nadpłatą w składkach ZUS nie wydawane są aktualnie decyzje. Aby uniknąć konieczności ponownego składania wniosków przez wspomnianych przedsiębiorców, proces decyzyjny ma zostać wznowiony zaraz po uchwaleniu nowych przepisów.

Ponaglenie i skarga na przewlekłość ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych obiecywał, że informacje o zwolnieniu z ZUS będzie przekazywał przedsiębiorcom w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów rozliczeniowych.

Przedsiębiorcy, którzy nadal czekają na informację ze strony ZUS, mogą skorzystać z prawa do wniesienia ponaglenia (w trybie art. 37 k.p.a.). W drugiej kolejności skargi na przewlekłość do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pisma te można złożyć w każdym oddziale ZUS.

Wzór ponaglenia na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Ponaglenie do ZUS

Źródło: Ewelina Czechowicz, PIT.pl

Warto przy tym pamiętać, że wniesienie ponaglenia jest warunkiem do późniejszego złożenia skargi na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania.

Źródło: www.pit.pl