Zostały ostatnie 3 tygodnie na złożenie PIT za 2017 rok. Sprawdź przysługujące Ci ulgi i odliczenia

Zostały ostatnie 3 tygodnie na złożenie PIT za 2017 rok. Sprawdź przysługujące Ci ulgi i odliczenia

W poniedziałek 30 kwietnia mija ostateczny termin przekazania do urzędu skarbowego rocznego rozliczenia PIT za 2017 rok. Wykonania tego obowiązku nie należy jednak zostawiać na ostatnią chwilę. Osoby wysyłające PIT w formie elektronicznej mogą bowiem napotkać na problem związany z przeciążonymi serwerami, a osoby składające PIT w US osobiście – na duże kolejki.

Podatnicy zobowiązani do złożenia rocznego zeznania PIT za 2017 rok mogą to zrobić najpóźniej 30 kwietnia 2018 roku – do godziny 23:59. Wszystkie deklaracje złożone w urzędzie skarbowym po godzinie 24:00 uznawane będą za zeznania złożone po terminie.Kto zobowiązany jest rozliczyć PIT za 2017 rok?

Do rozliczenia podatku najpóźniej do dnia 30 kwietnia zobowiązani są:

  1. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach skali podatkowej (18-32%) – na deklaracji PIT-36,
  2. Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo a więc opłacający podatki wyłącznie według stawki 19% niezależnie od tego, jak dużo zarobili – na deklaracji PIT-36L,
  3. Osoby rozliczające przychody uzyskiwane i rozliczane za pośrednictwem płatników (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, emerytury) – na deklaracji PIT-37,
  4. Podatnicy prywatnie zajmujący się obrotem papierami wartościowymi lub zbywający udziały w spółkach. Osoby te zobowiązane są do rozliczenia uzyskanych dochodów na deklaracji PIT-38,
  5. Podatnicy, którzy uzyskali przychody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych nabytych bądź wybudowanych po 31 grudnia 2008 roku oraz obowiązani odprowadzać podatek według stawki 19% od podstawy obliczenia podatku. Podatnicy Ci winni rozliczyć się za pomocą deklaracji PIT-39.

Jakie ulgi podatkowe w 2018 roku?

Rozliczając deklarację PIT za 2017 rok, składaną w 2018 roku warto zwrócić uwagę na to, czy przysługuje nam prawo do skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych. Ulgi mające zastosowanie w bieżącym roku przedstawia poniższa tabela:

Ulga podatkowaDokumenty
Odliczane od dochodu
Składki ZUS

RMUA od pracodawcy + PIT-11, u przedsiębiorcy – dowód opłacenia składek

Darowizny – krew i osoczeZaświadczenie jednostki krwiodawstwa o ilości oddanej krwi

Darowizny na kościół – kult religijny

Pieniądze – dowód wpłaty na rachunek obdarowanego, inna darowizna – dowód z danymi: darczyńcy, wartością darowizny oraz oświadczeniem o jej przyjęciu.
Darowizny – pożytek publiczny
InternetDane kupującego, sprzedawcy, za co płatność, ile zapłacono – korzystasz wyłącznie przez dwa bezpośrednio po sobie następujące lata podatkowe.
Zwrot nienależnych świadczeńDane zwracającego świadczenie, otrzymującego zwrot, informacja o tytule świadczenia, kwocie zwrotu,
IKZENa dokumencie: dane opłacającego składkę, instytucji finansowej, opłacona kwota, rodzaj świadczenia (za co płatność)

Rehabilitacja

– Samochód – umowa własności (współwłasności) pojazdu + potwierdzenie zlecenia i odbycia zabiegów; gdy wymagane dodatkowo – potwierdzenie stopnia niepełnosprawności.;

– przewodnik (obowiązek wskazania osoby przewodnika), pies asystujący (certyfikat);

– inne wydatki, w tym leki, sprzęt rehabilitacyjny, ułatwiający funkcjonowanie – dane nabywcy, sprzedawcy, za co płatność, ile zapłacono za wydatek na cele rehabilitacyjne lub ułatwiające wykonywanie czynności życiowych;

– w przypadku wydatków na leki lub niezbędne zabiegi – dokumentacja medyczna od lekarza lub udokumentowana konieczność przeprowadzenia takiej terapii,

Na szkolenie uczniów

Decyzja o uldze uczniowskiej z organu podatkowego

Na pomoc domową

Umowa aktywizacyjna oraz dowód opłacenia składek ZUS (dane osób, kwota, przedmiot zapłaty)

Budowlana

Faktury lub inne dokumenty za poniesione wydatki zgodnie z przepisami w dacie obowiązywania ulgi (prawa nabyte)

Darowizny – cele charytatywno – opiekuńcze kościelnych osób prawnych

Pokwitowanie odbioru darowizny (od kogo – dla kogo, ile otrzymano) + w okresie 2 lat sprawozdanie z przeznaczenia darowizny na działalność charyt. – opiekuńczą

Odliczane od podatku

Składki zdrowotne

RMUA pracodawcy + PIT-11, u przedsiębiorcy – dowód opłacenia składek

Na dzieci – prorodzinna

Bez dowodów, istotny jest okres sprawowania opieki oraz uprawnienia do jej sprawowania – stąd na żądanie organu przedstawić należy odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka lub o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę w tym zakresie ze starostą; jeżeli posiadasz 1 dziecko ustal wartość własnych dochodów.

Podatek z zagranicy – abolicyjna

Poświadczenie o wartości podatku zapłaconego za granicą za dany rok

Budowlana

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w trakcie uzyskiwania praw do ulg (prawa nabyte)

Odsetkowa

Potwierdzenie banku o wartości opłaconych w roku odsetek

Inne

Strata

Nie są wymagane, podstawą deklaracje za poprzednie lata
1% podatku

W przypadku wysyłki w ostatnich dniach – dowód terminowego nadania przesyłki pocztowej z deklaracją PIT

Źródło: www.pit.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close