Zmiany w VAT – w 2017 r. deklaracje składane wyłącznie elektronicznie

Zmiany w VAT – w 2017 r. deklaracje składane wyłącznie elektronicznie

Od 1 stycznia 2017 r. nie będzie już możliwości dostarczenia deklaracji VAT do urzędu skarbowego za pomocą poczty polskiej – listem poleconym lub złożenia jej osobiście w urzędzie skarbowym. W efekcie zmian w ustawie o VAT, każdy podatnik podatku od towarów i usług będzie musiał rozliczeń podatku dokonać elektronicznie.

W wyniku nowelizacji ustawy o VAT podatnicy zobowiązani będą wysyłać deklaracje dotyczące podatku od towarów i usług w formie elektronicznej. Oznacza to, że w przypadku podatników będących osobami fizycznymi lub podmiotów będących osobami fizycznymi dopuszczalne będzie wysyłanie następujących deklaracji w oparciu o dane uwierzytelniające:

 • VAT-7,
 • VAT-7K,
 • VAT-7D;
 • informacja podsumowująca/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27);
 • informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE);
 • korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK).

Podpis elektroniczny jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika, płatnika lub podmiotu przesyłającego deklarację lub podanie:

 1. identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;
 2. imieniu (pierwszym);
 3. nazwisku;
 4. dacie urodzenia;
 5. kwocie przychodu wskazanej w odpowiedniej deklaracji podatkowej podatnika za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

W przypadku innych podatników, deklaracje VAT będą mogły być od 2017 r. wysyłane do urzędu skarbowego wyłącznie w oparciu o bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowalny za pomocą ważnego certyfikatu.

Źródło: www.vat.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close