Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2021 r.

Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2021 r.

W dniu 16 września 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. poz. 1596).

Wynika z niego, że w 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.800 zł. Oznacza to wzrost o 200 zł w stosunku do obowiązującego w 2020 r. (2.600 zł). W rezultacie, w 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r. W 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 7,7% w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2020 r.

Ponadto w 2021 r. minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 zł. Oznacza to wzrost o 1,30 zł w stosunku do 2020 r. (17 zł).

Podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, podwyższenie płacy minimalnej do 2.800 zł poparł Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Solidarność” oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Zwróćmy jednak uwagę, że wzrost wygrodzenia dla pracownika to również wzrost kosztów dla pracodawcy.  W roku 2020 przy wynagrodzeniu  2600,00 zł brutto, pracownik na rękę otrzymywał około 1920,62 zł. Natomiast koszt pracodawcy to 3 132,48 zł. Proszę zwrócić uwagę, że ponad 1200,00 zł to opłaty które należy uiścić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarobowego.

Jak zatem sytuacja wygląda w roku 2021?

Wynagrodzenie wzrasta do 2800,00 zł brutto. Pracownik na rękę otrzymuje 2 061,67 zł, natomiast łączny koszt Pracodawcy wynosi 3 373,44 zł. Wartość wpłat do ZUS, US – 1 311,77 zł.

Wzrost wynagrodzenia o 200,00 zł brutto dla pracownika to podwyższenie płacy faktycznie otrzymanej o 141,05 zł. Natomiast koszt Pracodawcy to już wzrost o 240,96 zł.

Chcesz dokładnych wyliczeń wynagrodzeń Twoich pracowników?

Co z cenami?

Jak myślicie co w takim razie stanie się z cenami w sklepach a tym bardziej przy świadczonych usługach? Muszą iść w górę, ponieważ obecne wartości nie będą w stanie pokryć podstawowego wynagrodzenia pracownika.

źródło: https://ewydanie.gofin.pl/gazeta-podatkowa/html/artykul/203261/wyzsze-wynagrodzenie-minimalne-w-2021-r

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close