Zmiana właściwości organów podatkowych od 1 kwietnia 2015 r.

Zmiana właściwości organów podatkowych od 1 kwietnia 2015 r.

Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązują trzy nowe rozporządzenia Ministra Finansów, dotyczące właściwości urzędów i izb celnych. Akty dotyczą podatku akcyzowego, znaków akcyzy oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Podatek akcyzowy 

W nowelizacji postanowiono zrezygnować z obowiązku powiadamiania o niepodjęciu lub niewykonywaniu działalności na podstawie uzyskanego zezwolenia akcyzowego. Do tej pory niedopełnienie tego obowiązku skutkowało cofnięciem zezwolenia. Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem rozszerzono możliwości stosowania celnych procedur uproszczonych w stosunku do wyrobów akcyzowych.

W rozporządzeniu znalazły się zapisy dotyczące akcyzy i kontroli, które upraszczają procedury związane z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, jak np. brak konieczności „obecności funkcjonariusza celnego podczas niszczenia piwa i wyrobów winiarskich z zapłaconą akcyzą zwróconych w wyniku reklamacji”.

Zwolnione z akcyzy zostały pojazdy sanitarne przeznaczone dla zespołów ratownictwa medycznego. Przed zmianą przepisów ambulansy – w przeciwieństwie do pojazdów policji i straży pożarnej – były traktowane  jako samochody osobowe do przewozu pasażerów, a ich zakup opodatkowany był akcyzą.

Kolejne zmiany czekają przemysł tytoniowy. Opodatkowane akcyzą zostaną papierosy wytwarzane przy użyciu maszyn do automatycznego nabijania gliz papierosowych. Sposób opodatkowania cygar ma być ona uzależniony od wagi cygar, a nie od sztuki.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy – Dz.U. z 25 marca 2015r. poz. 422. 

Znaki akcyzy 

W przypadku znaków akcyzy:

– wskazano właściwości izb celnych, na których rachunki dokonywane są wpłaty należności związanych ze znakami akcyzy. Zobowiązane do tego podmioty mają wpłacać podatek na rachunek izby, z którą dokonują rozliczeń finansowych;
– wydłużono termin do nałożenia otrzymanych znaków akcyzy (na wyroby spirytusowe, winiarskie i tytoniowe), do zwrotu niewykorzystanych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy oraz wydłużono okres ważności znaków akcyzy w przypadku wprowadzenia nowego wzoru znaku akcyzy;
– umożliwiono wydanie znaków akcyzy producentom wina będącym rolnikami.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy -Dz.u. z 25 marca 2015r. poz. 423 

Podatek od wydobycia kopalin 

Podatek jest pobierany od wydobycia miedzi i srebra i stanowi dochód budżetu państwa. Organem podatkowym upoważnionym do poboru izby celne.

Podstawę opodatkowania stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie. W przypadku gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku rudy miedzi, podstawę opodatkowania podatkiem stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w urobku rudy miedzi.

Stawki podatku są określane oddzielnie dla tony miedzi i kilograma srebra. Stawki podatku są obliczane miesięcznie na podstawie średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi na London Metal Exchange (LME) i średniej arytmetycznej dziennych notowań srebra na London Bullion Market Association oraz średniej arytmetycznej średnich kursów dolara amerykańskiego do złotego ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski.

W związku z nowelizacją ustawy o Służbie Celnej, za podatek od wydobycia niektórych kopalin odpowiedzialne są Urząd Celny w Legnicy oraz Izba Celna we Wrocławiu, na której rachunek dokonywane mają być zapłaty podatku.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin – Dz.U.  z 25 marca 2015r. poz 427 

Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/akcyza/715881,Zmiana-wlasciwosci-organow-podatkowych-od-1-kwietnia-2015-r.html

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close