Zmiana stawek VAT na niektóre towary – nowa matryca

Zmiana stawek VAT na niektóre towary – nowa matryca

Od 1 kwietnia 2020 r. zacznie obowiązywać nowy system identyfikowania towarów i usług według unijnej Nomenklatury Scalonej (CN) w zakresie towarów oraz według PKWiU 2015 w zakresie usług. Do 31 marca 2020 r. przedłużono stosowanie do celów opodatkowania VAT PKWiU 2008. Nowe przepisy spowodują ujednolicenie stawek VAT w tych samych grupach produktów. Z uwzględnieniem zasady równania w dół – do niższej stawki oraz wprowadzenia podwyżek stawek na wybrane (ale nieliczne) towary i usługi.

Matryca stawek VAT

Nowa matryca stawek VAT, która w zasadniczej części wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. Ma na celu usunięcie istniejących niekonsekwencji w stawkach VAT. Wprowadza ona instrumenty, które ułatwią stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT. Wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT spowoduje objęcie jedną (taką samą) stawką VAT generalnie całych działów CN. Przykładowo stawką w wysokości 5% będą objęte całe działy (wszystkie towary sklasyfikowane w danym dziale CN):

  • 02 – Mięso i podroby jadalne,
  • 04 – Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone,
  • 07 – Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne,
  • 08 – Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów,
  • 10 – Zboża,
  • 19 – Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze.

Efektem tego będzie zmniejszenie liczby pozycji w nowych załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT, zawierających wykazy towarów i usług opodatkowanych według stawek odpowiednio: 8% i 5% z obowiązujących 187 do 73 w załączniku nr 3 oraz z 35 do 24 w załączniku nr 10.

Zmiana stosowania PKWiU

Ponadto zmiana stosowania PKWiU z 2008 na PKWiU 2015 generalnie nie będzie powodować zmiany zakresu stosowania stawek VAT w stosunku do usług. Zmiany w tym zakresie mają polegać na zmianie poszczególnych pozycji w załącznikach do ustawy o VAT poprzez ujęcie w nich usług obecnie zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku VAT, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2350). Od 1 kwietnia 2020 r. na niezmienionym poziomie pozostanie 8% stawka VAT m.in. na: towary i usługi zwykle wykorzystywane w produkcji rolniczej. Takie jak (zwierzęta gospodarskie, nasiona, nawozy i środki ochrony roślin, sznurek do maszyn rolniczych). Oraz związane z ochroną zdrowia (wyroby medyczne, produkty lecznicze, środki odkażające).

W dalszym ciągu obniżoną 8% stawką VAT objęte będą usługi związane np. z kulturą, sportem, rekreacją czy transportem osobowym. Nadal 8% VAT będą objęte także roboty konserwacyjne dotyczące m.in. obiektów budownictwa społecznego. Obniżoną do 8% stawką VAT będą opodatkowane również usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), z wyłączeniem ściśle określonym w nowo dodanym art. 42 ust. 12f ustawy.

Obniżenie stawek VAT

Jak już wspomniano, efektem wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT jest obniżenie stawek podatku VAT na niektóre towary, na przykład:

1) owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy (pistacjowe, migdały, kokosowe) – dział CN 08 “Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów” – do końca marca 2020 r. opodatkowane 8% VAT. Od 1 kwietnia 2020 r. objęte zostaną, tak jak pozostałe owoce, stawką 5% (wynika to z jednakowego traktowania wszystkich owoców i warzyw i określonych z nich produktów, np. owoce i warzywa suszone, zamrożone, skórki z owoców itd.);

2) pieczywo każdego rodzaju, włącznie z ciastkami od 1 kwietnia 2020 r. objęte będzie 5% VAT. Obecnie pieczywo i produkty ciastkarskie są objęte trzema stawkami 5%, 8% i 23%, z uwagi na to, że obecnie pieczywo świeże w zależności od daty przydatności do spożycia (graniczny termin 14 dni) jest opodatkowane 5% lub 8% VAT. Wyroby ciastkarskie są natomiast opodatkowane 8% i 23% VAT w zależności od daty przydatności do spożycia (termin graniczny 45 dni). W związku z tym przyjęto jedną 5% stawkę VAT dla wszystkich produktów objętych działem CN 19 “Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze”. W dziale tym klasyfikowane są np. kuskus, płatki kukurydziane, pieczywo i wyroby ciastkarskie oraz mieszaniny do ich wytworzenia, jak również wyroby gotowe, takie jak kluski, makarony i niektóre pierogi, lasagne, gnocchi;

3) zupy, buliony, żywność homogenizowana (CN 2104) i dietetyczna (bez względu na CN) – w tym również dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego objęte obecnie 8% VAT. Od 1 kwietnia 2020 r. będą opodatkowane według stawki w wysokości 5% – jest to następstwem objęcia 5% stawką większości kategorii podstawowych produktów spożywczych;

4) musztardę, przyprawę słodką paprykę, niektóre przyprawy przetworzone (np. pieprz, gałkę muszkatołową, tymianek) – obecnie są opodatkowane 23% VAT. Od 1 kwietnia 2020 r. będą opodatkowane 8% stawką VAT tak jak pozostałe przyprawy (klasyfikowane zasadniczo CN 09);

5) produkty dla niemowląt i dzieci, tj. żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci (bez względu na CN), smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe (CN 2106, CN 2202, CN 961900) obecnie są objęte stawką 8%,a od 1 kwietnia 2020 r. opodatkowane będą 5% stawką VAT;

6) artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy) – obecnie opodatkowane są stawką VAT w wysokości 8%, a od 1 kwietnia 2020 r. zostaną objęte stawką 5%.

Wzrost stawek VAT

Z uwagi na ujednolicenie opodatkowania całych grup towarowych, w tym obniżania stawek podatku dla produktów niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka, konieczne było podwyższenie stawek podatku VAT dla niektórych towarów. Od 1 kwietnia 2020 r. wyższa stawka VAT będzie miała zastosowanie np. do:

1) niektórych przypraw nieprzetworzonych (np. kmin, szafran, kurkuma) – z 5% na 8% co jest efektem ujednolicenia stawek VAT dla przypraw (CN 09);

2) soków z owoców i warzyw inne niż tzw. 100% (które pozostaną objęte stawką 5%) – z 5% na 23%, obecnie objęte stawką obniżoną 5% są soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne oraz napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego; objęcie soków innych niż 100% stawką w wysokości 23% jest związane z ujednoliceniem stawki dla większości napojów – kawa, herbata, woda butelkowana;

3) homarów i ośmiornic oraz innych skorupiaków, mięczaków i bezkręgowców wodnych (m.in. krabów, langust, krewetek, ostryg, małży, ślimaków) oraz przetworów z nich, kawioru oraz namiastki kawioru.  Jak również sprzedawanych w różnego rodzaju placówkach gastronomicznych posiłkach, których składnikiem są te produkty – z 5% na 23%;

4) lodu – używanego do celów spożywczych i innych celów chłodniczych – z 8% na 23%.

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy