Zmiana kwot wolnych od potrąceń w IV kw. 2019 r.

Zmiana kwot wolnych od potrąceń w IV kw. 2019 r.

Kwoty wolne od potrąceń ustalane są na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego pracownika w danym roku. Od 1 października 2019 r. uległy zmianie obciążenia podatkowe, co skutkuje inną wysokością wynagrodzenia minimalnego do wypłaty. Tym samym zmianie uległy kwoty wolne od potrąceń obowiązujące pracowników w okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 r.

Wysokość kwot wolnych

Jednym z instrumentów ochrony wynagrodzenia pracownika przed nadmiernymi potrąceniami jest kwota wolna od potrąceń. Musi być ona stosowana przy dokonywaniu potrąceń o charakterze niealimentacyjnym.

Na mocy art. 871 § 1 K.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do Pracowniczego Planu Kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • 75% wymienionego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% wymienionego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

W przypadku potrąceń wymagających zgody pracownika, tzw. dobrowolnych, wolna od potrąceń jest kwota:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wyżej – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
  • 80% wymienionej kwoty – przy potrącaniu innych należności niż na rzecz pracodawcy.

Powyższe wynika z art. 91 § 2 K.p.

Ustalenie kwot wolnych

Podstawę do ustalenia kwot wolnych od potrąceń stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługująca pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, która w 2019 r. wynosi 2.250 zł.

Od 1 października 2019 r. obowiązuje obniżona stawka podatku dochodowego, zwiększone koszty uzyskania przychodu, a także zmodyfikowana kwota zmniejszająca podatek. Zmiana obciążeń podatkowych wpływa na wysokość wynagrodzenia minimalnego do wypłaty, które od 1 października do 31 grudnia 2019 r. przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej podatek wynosi 1.673,78 zł.

Kwoty wolne dla niepełnoetatowców

Pracownicy zatrudnieni na część etatu mają kwoty wolne od potrąceń zmniejszane proporcjonalnie do wymiaru swojego czasu pracy (art. 871 § 2 K.p.). Przy czym najpierw oblicza się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru czasu pracy zatrudnionego na część etatu, uwzględniając wynagrodzenie minimalne przysługujące w danym roku pracownikom pełnoetatowym. Następnie odlicza się obciążenia składkowo-podatkowe (por. odpowiedź MPiPS z dnia 7 stycznia 2014 r. na zapytanie naszego Wydawnictwa). Od 1 stycznia 2019 r. odlicza się też wpłaty na PPK dla pracowników, którzy nie zrezygnowali z przystąpienia do PPK.

Źródło: http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/zmiana-kwot-wolnych-od-potracen-w-iv-kw-2019-r-2019-86,artykul,193403.html

Wysokości kwot wolnych od potrąceń od 1 października do 31 grudnia 2019 r.
dla pracowników pełnoetatowych, którzy zrezygnowali z PPK
Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatekPrzy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatekPrzy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatekPrzy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
wynagrodzenie minimalne po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.673,78 zł1.629,78 zł1.681,78 zł1.637,78 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.255,34 zł1.222,34 zł1.261,34 zł1.228,34 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.506,40 zł1.466,80 zł1.513,60 zł1.474,00 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.339,02 zł1.303,82 zł1.345,42 zł1.310,22 zł

 

Wysokości kwot wolnych od potrąceń od 1 października do 31 grudnia 2019 r.
dla niektórych pracowników niepełnoetatowych, którzy zrezygnowali z PPK
Wymiar czasu pracyPrzy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatekPrzy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatekPrzy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatekPrzy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
wynagrodzenie minimalne po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/4485,38 zł443,43 zł485,38 zł453,93 zł
1/3623,44 zł571,92 zł631,94 zł579,92 zł
1/2887,95 zł836,39 zł900,45 zł844,39 zł
3/41.277,10 zł1.233,10 zł1.285,10 zł1.241,10 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/4364,04 zł332,57 zł364,04 zł340,45 zł
1/3467,58 zł428,94 zł473,96 zł434,94 zł
1/2665,96 zł627,29 zł675,34 zł633,29 zł
3/4957,83 zł924,83 zł963,83 zł930,83 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/4436,84 zł399,09 zł436,84 zł408,54 zł
1/3561,10 zł514,73 zł568,75 zł521,93 zł
1/2799,16 zł752,75 zł810,41 zł759,95 zł
3/41.149,39 zł1.109,79 zł1.156,59 zł1.116,99 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/4388,30 zł354,74 zł388,30 zł363,14 zł
1/3498,75 zł457,54 zł505,55 zł463,94 zł
1/2710,36 zł669,11 zł720,36 zł675,51 zł
3/41.021,68 zł986,48 zł1.028,08 zł992,88 zł

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close