Zawieszenie działalności gospodarczej przez internet

Zawieszenie działalności gospodarczej przez internet

Zawieszenie działalności gospodarczej może okazać się jedyną drogą do przetrwania firmy w trudnym czasie. Choć nigdy nie jest to decyzja łatwa i przyjemna, to niesie za sobą także pewne pozytywy – np. podatkowe. Jak zawiesić działalność przez internet, nie wychodząc z domu – wyjaśniamy krok po kroku.

Zawieszenie działalności własnej firmy to trudna decyzja zarówno od strony finansowej, jak i psychologicznej. W wielu przypadkach jest to jednak ostatnia deska ratunku dla firmy borykającej się z problemami. Komu przysługuje taka możliwość i jakie korzyści niesie dla przedsiębiorcy? Co ze składkami na ZUS i podatkami w czasie zawieszenia?

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców z takiego rozwiązania mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. Jednak od tej zasady jest pewien wyjątek. Jeśli  pracodawca zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim, to w takim przypadku również będzie można zawiesić działalność. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji gdy wspomniane urlopy skończą się, a działalność gospodarcza wciąż pozostanie zawieszona, to przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia swojemu pracownikowi.

Najkrótszy okres zawieszania działalności, na jaki wskazuje ustawa w przypadku podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wynosi 30 dni. Nie jest natomiast określony maksymalny czas. Długość zawieszenie działalności zależy więc tylko i wyłącznie od potrzeb przedsiębiorcy. Jeśli we wniosku właściciel firmy nie określi daty odwieszenia – taki stan może trwać bezterminowo. Nieco inaczej wygląda sytuacja przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym przypadku mogą oni zawiesić działalność tylko i wyłącznie na okres 30 do 45 dni.

Bez podatków i składek ZUS, czyli co daje zawieszenie działalności?

Zawieszenie działalności to rozwiązanie skierowane dla przedsiębiorców, których firma nie przynosi zysków i ciąży nad nimi widmo niewypłacalności. Dzięki takiemu rozwiązaniu, jeśli działalność rozliczana jest na zasadach ogólnych (według stawek 17 i 32 proc.) lub według stawki liniowej (19 proc.), przedsiębiorca nie płaci zaliczek za okres zawieszania. W przypadku zarówno ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jak i karty podatkowej, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca również jest zwolniony odprowadzania podatku. Warto jednak pamiętać, że za okres zawieszenia na przedsiębiorcy ciąży obowiązek złożenia zeznania rocznego (także w przypadku wygenerowania straty).

Zawieszając działalność gospodarczą, przedsiębiorca zostaje również zwolniony z opłacania składek ZUS. Konsekwencją tego jest jednak utrata prawa do ubezpieczenia. Warto także dobrze przemyśleć moment złożenia wniosku. Składki na ubezpieczenia społeczne będą wynosić proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym miesiącu firma była aktywna. Natomiast składka zdrowotna opłacana jest w pełnym wymiarze niezależnie od dnia, w którym został złożony wniosek o zawieszenie działalności. Jeśli nastąpi  to w trakcie miesiąca, to przedsiębiorca będzie musiał zapłacić składkę zdrowotną w pełnej kwocie. Przedsiębiorca korzystający z możliwości zawieszenia wciąż ma pewne prawa i obowiązki. Zgodnie z art. 25 ust. 2 Prawa Przedsiębiorców:

 1. może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
 2. może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 3. może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 6. może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;
 8. może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

Jak zawiesić działalność gospodarczą przez internet?

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej cały proces zaczyna się od wejścia na stronę CEIDG. Następnie należy wykonać kilka prostych kroków.

Na stronie głównej CEIDG w górnej części ekranu znajduje się zakładka „Baza przedsiębiorców”, w którą należy wejść. Następnie po lewej stronie można znaleźć przekierowanie do procesu zawieszenia działalności gospodarczej. Po przejściu przedsiębiorca otrzyma dwie możliwości: wniosek można złożyć anonimowo lub logując się do systemu. Wybranie pierwszej opcji wiąże się z koniecznością wizyty w Urzędzie Gminy w przeciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Tam też zostanie potwierdzona tożsamość osoby składającej wniosek.

Po wpisaniu numeru NIP strona przekieruje do wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej. Wiele danych w formularzu będzie już uzupełnionych w oparciu o informacje ujęte w CEIDG. Na końcu wniosku pojawia się możliwość zaznaczenia okresu zawieszenia działalności firmy. Przedsiębiorca może wskazać pierwszy i ostatni dzień „przestoju” biznesu. Pozostawienie tego pola formularza pustego jest równoznaczne z bezterminowym okresem zawieszenia. Po zatwierdzeniu wniosku należy go jeszcze podpisać elektronicznie: bankowością internetową, Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Po tej czynności system poinformuje przedsiębiorcę o złożeniu wniosku na 3 sposoby:

 1. wyświetli na ekranie komunikat o wysłaniu dokumentu,
 2. wyśle Urzędowe Poświadczenie Odbioru na adres e-mail podany przy rejestracji w CEIDG,
 3. zapisze wysłany wniosek w zakładce Moje wnioski

Złożenie wniosku, jak i sama czynność zawieszenia działalności jest bezpłatna.

Alternatywną formą do drogi internetowej jest złożenie wniosku bezpośrednio w gminie lub listownie. Istnieje także możliwość załatwienia tej sprawy drogą telefoniczną.

Źródło: www.bankier.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close