Zasiłek dla bezrobotnych a ulga prorodzinna

Zasiłek dla bezrobotnych a ulga prorodzinna

Wypłacane przez urzędy pracy zasiłki dla bezrobotnych podlegają opodatkowaniu, a urząd, jako płatnik, pobiera z tego tytułu zaliczkę na podatek. W efekcie bezrobotny posiada możliwość rozliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym ulgi na dzieci, a także innych ulg podatkowych. Problem pojawia się przy korzystaniu z możliwości zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej.

Zaliczka na podatek pobierana przez urząd pracy pozwala na korzystanie z odliczeń podatkowych w tym z ulgi na dziecko. Wysokość zasiłku jest jednak na tyle niska, że ulgi podatkowe nie zostaną przez podatnika wykorzystane – a płatnik pobiera niską na tyle niską zaliczkę na poczet podatku, że nie można mówić o korzystaniu w pełni z odliczeń podatkowych w tym z ulgi na dzieci.

Zaliczkę od przychodów wypłacanych przez organy zatrudnienia – pobieraną od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy, pobiera się, stosując najniższą stawkę podatkową określoną w skali (18%), pomniejszoną o kwotę 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł).

Przykład
Bezrobotny w okresie styczeń – marzec 2015 r. otrzymywał 717,30 zł zasiłku netto, pobierana była zaliczka na podatek 39 zł. Następnie za okres kwiecień – czerwiec zasiłek wyniósł 572,87 i pobierana była zaliczka 21 zł miesięcznie. Łącznie zaliczka na podatek wyniosła w 2015 r. 180 zł.

Wartość zaliczki na podatek determinuje wartość odliczenia z tytułu ulg podatkowych. Zakładając, że podatnik korzysta wyłącznie z ulgi na dziecko, odliczyć będzie mógł wyłącznie 180 zł.

Kłopot ze zwrotem niewykorzystanej ulgi prorodzinnej

Zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci lub niewykorzystanej części ulgi jest limitowany sumą zapłaconych i odliczanych przez podatnika (pobranych przez płatnika) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W przypadku zasiłku, składki na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych finansują w całości urzędy pracy, ze środków Funduszu Pracy. Oznacza to, że podatnik nie ponosi ich kosztu z kwoty brutto zasiłku, a w efekcie składki te nie wpływają w żadnym wypadku na prawo do zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci. 

Natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne płatnik pobiera z kwoty brutto zasiłku. W efekcie wyłącznie do tej wartości podatnik może występować o zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci.

Przykład
Ten sam podatnik, który w poprzednim przykładzie występował o ulgę na dziecko, obecnie składa w zeznaniu podatkowym wniosek o zwrot niewykorzystanej ulgi. W jego przypadku składka na ubezpieczenie zdrowotna – odliczana od podatku wynosiła przez 3 miesiące – po 74,80 zł, a przez kolejne 3 miesiące – po 58,73 zł. Zwrot ulgi niewykorzystanej przysługuje wyłącznie do wartości sumy tych kwot, czyli 400,59 zł.

W efekcie podatnik korzystający przez 6 miesięcy z zasiłku dla bezrobotnych skorzysta z kwoty 180 zł ulgi na dziecko oraz 400, 59 zł – zwrotu ulgi niewykorzystanej. Kwota ta nie pokryje nawet połowy wartości ulgi przysługującej na pierwsze z dzieci. Za każde kolejne dziecko – mimo teoretycznego prawa do ulgi – podatnik nie odliczy ani nie dostanie ani złotówki.

Źródło: www.pit.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close