Zapytaj o Fundusze Europejskie

Zapytaj o Fundusze Europejskie

Skorzystaj z bezpłatnych informacji o Funduszach Europejskich

Masz ciekawy pomysł i szukasz dofinansowania? Korzystasz z funduszy i potrzebujesz wparcia w realizacji projektu? Sięgnij po sprawdzone i bezpłatne informacje na portalu www.FunduszeEuropejskie.gov.pl lub zapytaj o nie specjalistę w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Każdy może tu znaleźć i otrzymać informacje na ten temat możliwości pozyskania środków unijnych (dotacji lub pożyczki), a także wskazówki na temat możliwości wsparcia rozwoju zawodowego.

Portal Funduszy Europejskich

Portal www.FunduszeEuropejskie.gov.pl oferuje aktualne i kompleksowe informacje. Dzięki intuicyjnej obsłudze łatwo i szybko znajdziesz tu przydatne materiały, na przykład:

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

W całej Polsce działa ponad 70 Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), w których wykwalifikowani specjaliści  udzielają kompleksowych informacji  o możliwościach uzyskania dofinansowania.

Odwiedzając Punkty Informacyjne, możesz:

  • uzyskać pomoc w ustaleniu, czy Twój pomysł ma szansę na wsparcie z Funduszy Europejskich,
  • poznać warunki, kryteria i procedury przyznania dofinansowania,
  • skorzystać z konsultacji w trakcie przygotowywania wniosku oraz podczas realizacji projektu,
  • uzyskać informacje na temat rozliczania  projektów dofinansowanych z FE.

Z konsultacji możesz skorzystać osobiście, wysłać pytanie mailowo lub zadzwonić. Ponadto organizowane są Mobilne Punkty Informacyjne (MPI), czyli specjalne wyjazdowe dyżury konsultantów w mniejszych miejscowościach, w których nie ma siedziby PIFE. Wiadomości o prowadzonych w poszczególnych województwach Mobilnych Punktach Informacyjnych są publikowane w zakładce Szkolenia i konferencje na Portalu Funduszy Europejskich. PIFE organizują również szkolenia i spotkania informacyjne.

Dane kontaktowe poszczególnych Punktów dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce Punkty informacyjne.

Zapytaj o Fundusze Europejskie

Portal Funduszy Europejskich oraz Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dostarczają potencjalnym beneficjentom oraz uczestnikom projektów informacji niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie.  Ministerstwo Rozwoju od 24 października 2016 r. rozpoczęło kolejną odsłoną kampanii „Zapytaj o Fundusze Europejskie”. Jej celem jest wypromowanie Portalu i Punktów wśród wszystkich osób i instytucji, które mogą być zainteresowane pozyskaniem środków z Funduszy Europejskich. Kampania przedstawia także możliwości unijnego wsparcia dla przedsiębiorców, osób młodych, osób z niepełnosprawnością oraz potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich.

Kampania będzie realizowana głównie w radio. Sześć spotów będzie emitowanych na antenach ogólnopolskich i regionalnych stacji radiowych od 24 października do 18 grudnia 2016 r., w tym:

  • 2 spoty dla przedsiębiorców, które mają podnieść świadomość opinii publicznej na temat możliwości skorzystania z bezpłatnych źródeł informacji na temat Funduszy Europejskich,
  • 2 spoty dla młodych, które mają poinformować młodych z grupy NEET na temat działań przewidzianych dla nich, przede wszystkim w Programie Wiedza Edukacja Rozwój,
  • od 21 listopada emitowane będą spoty dla osób z niepełnosprawnością oraz beneficjentów FE, które mają uświadomić beneficjentów nt. konieczności realizacji projektów bez barier, a także zachęcić osoby z niepełnosprawnością do korzystania z Funduszy Europejskich.

Całkowity koszt kampanii radiowej wynosi 1 100 419,50 zł brutto, w tym:

  • koszty produkcji: 55 350 zł brutto,
  • koszty emisji spotów: 1 045 069,50 zł brutto.

Kampania realizowana będzie również w Internecie (za pośrednictwem reklam na serwisie Facebook, w wyszukiwarce Google oraz na serwisie YouTube). Kreacje reklamowe stworzone zostały z myślą o przedsiębiorcach, osobach młodych oraz osobach z niepełnosprawnością i odsyłać będą użytkowników do treści, które w przystępny sposób tłumaczą jak każda z tych grup może sięgać i korzystać z Funduszy Europejskich. Kampania będzie również wsparta działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi prowadzonymi na profilu Funduszy Europejskich w serwisie Facebook.

Rozpoczynająca się kampania jest jednym z działań informacyjnych i promocyjnych, do których państwa członkowskie UE zostały zobowiązane zapisami prawa wspólnotowego.

Źródło: http://www.power.gov.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close