Wysokie kary za nieterminowe złożenie deklaracji PIT

Wysokie kary za nieterminowe złożenie deklaracji PIT

Wysokość sankcji, jaką przewidziano za nieterminowe rozliczenie podatkowe (złożenie deklaracji PIT), zależeć będzie w wielu przypadkach od sytuacji, w jakiej doszło do opóźnienia. Choć istnieją przypadki, w których można odstąpić od nałożenia kary, to trzeba się liczyć z tym, że z reguły nie będzie ona niższa niż 175 zł.

Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji PIT, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Choć wysokość kary obliczanej w stawkach dziennych może być bardzo dotkliwa, to większość podatników nie będzie objęta tego rodzaju sankcją. Jeżeli bowiem kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (1750 x 5 = 8750 zł) podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Kara grzywny jest zdecydowanie mniej dotkliwa. Ustala się ją kwotowo, a nie w stawkach dziennych. Jej wysokość może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Stąd też minimalna kara w kwietniu 2015 r. wynosi 175 zł, a maksymalna 35.000 zł.

Niezłożenie deklaracji, niepodanie właściwych informacji, uporczywe niepłacenie podatku…

Innego rodzaju czynem zabronionym jest niezłożenie deklaracji podatkowej, a innego – podanie na niej niewłaściwych kwot. Organ skarbowy ukarać może już za sam fakt opóźnienia w złożenia deklaracji PIT, choćby nawet kwoty wykazane w niej były prawidłowe. Innym wreszcie przestępstwem jest uporczywe niepłacenie podatku w przypisanym terminie. Każda z tych czynności samodzielnie może zatem wywołać odpowiedzialność wobec organu skarbowego.

Za niezłożenie zerowej deklaracji PIT też grozi sankcja? 

Zdarzają się przypadki, w których podatnik mimo zerowych wartości przychodów oraz zerowego dochodu, powinien złożyć deklarację podatkową. Taka sytuacja dotyczy m.in. prowadzącego działalność gospodarczą. Sankcja karna grozi wyłącznie za niezłożenie deklaracji w przypadku, gdy podatnik naraża przez to podatek na uszczuplenie. Niska szkodliwość społeczna czynu oraz brak wyraźnego zapisu w ustawie karnej powodują, że czyn wydaje się nie podlegać karze. Niemniej jednak celem uniknięcia ewentualnych konsekwencji warto druk zerowy złożyć w organie podatkowym. Tym bardziej, że w przypadku dostrzeżenia jakichś błędów lub próby wykazania kosztów w rozliczanym roku, będzie wówczas podstawa do złożenia korekty deklaracji zerowej, zamiast wykazywania tych kwot w deklaracji składanej po terminie, a zatem w ramach działania podlegającego sankcji karnej.

Źródło: http://www.pit.pl/2404-kara-za-nieterminowe-zlozenie-deklaracji-podatkowej-wyniesc-moze-nawet-kilkadziesiat-tysiecy-zlotych-14663/

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close