Wymiar czasu pracy w 2024 r.

Wymiar czasu pracy w 2024 r.

Czy wiedziałeś, że co cztery lata mamy rok przestępny? To czas, kiedy do kalendarza dodaje się dodatkowy dzień – 29 lutego. Ale jak wpływa to na nasze godziny pracy? Czy wiemy, ile dokładnie godzin pracujemy w roku przestępnym? Dziś przyjrzymy się temu zagadnieniu i poznamy interesujące fakty dotyczące czasu pracy w tym specjalnym roku.

Rok przestępny, który ma 366 dni zamiast standardowych 365 ma wpływ na całoroczną liczbę godzin, jakie pracujemy. Czy zastanawiałeś się, ile godzin pracy naprawdę wykonujemy w roku przestępnym? Otóż, jeśli pracujesz na pełen etat i standardowa długość twojego dnia pracy wynosi 8 godzin, to w roku przestępnym spędzisz w pracy 8 godzin dłużej.

Wymiar czasu pracy i czas pracy – zagadnienia

Wymiar czasu pracy w 2024 r. wyniesie 251 dni.  Jak należy zdefiniować czas pracy?

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Dniem wolnym od pracy wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy może być każdy dzień tygodnia z wyjątkiem niedzieli, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Dzień taki nie może również przypadać w święto. Na ogół takim dniem jest sobota (tzw. wolna sobota), ale dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy mogą przypadać w różnych dniach tygodnia, zgodnie z decyzją pracodawcy.

Święta w 2024 r.

Święta wypadające w 2024 roku, stanowiące podstawę do obniżenia wymiaru czasu pracy

 • 1 stycznia, Nowy rok wypadający w poniedziałek,
 • 6 stycznia – przypadające święto Trzech Króli w sobotę. Za ten dzień pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny tzw. dzień odbioru za święto. Odbiór należy wybrać do końca okresu rozliczeniowego przyjętego w danym przedsiębiorstwie.
 • 31 marca – drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 kwietnia – poniedziałek Wielkanocny,
 • 1 maja – święto pracy wypadające w poniedziałek
 • 3 maja – święto Konstytucji 3 Maja wypadające w piątek,
 • 19 maja – Zielone Świątki,
 • 30 maja – Boże Ciało, święto przypadające w czwartek,
 • 15 sierpnia – święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wypadające we wtorek,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych wypada w piątek,
 • 11 listopada – święto Niepodległości wypadające w poniedziałek,
 • 25 grudnia – Boże Narodzenie wypadające w środę,
 • 26 grudnia – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia,

Ustalenie wymiaru czasu pracy

Zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu Pracy wymiar czasu pracy ustala się poprzez pomnożenie 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym. Do tej sumy godzin pracy należy dodać iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. Co ważne każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin ! Taka sytuacja występuje w styczniu a mianowicie 6 stycznia. Za święto Trzech Króli wypadających w sobotę pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny a wymiar czasu pracy ulega zmniejszeniu.

Jak więc ustalić wymiar czasu pracy do przepracowania w styczniu 2024 r.?

W styczniu wypada 21 dni pracy *8 godzin = 168 godzin pracy

 

Wymiar czasu pracy 2024 w poszczególnych miesiącach

Poniżej znajdziesz zestawienie, które ukazuje wymiar czasu pracy w 2024 roku w rozdzieleniu na poszczególne miesiące:

 • Styczeń (168 godz.): 21 dni pracujących, 10 dni wolnych;
 • Luty (168 godz.): 21 dni pracujących, 8 dni wolnych;
 • Marzec (168 godz.): 21 dni pracujące, 10 dni wolnych;
 • Kwiecień (168 godz.): 21 dni pracujących, 9 dni wolnych;
 • Maj (160 godz.): 20 dni pracujących, 11 dni wolnych;
 • Czerwiec (160 godz.): 20 dni pracujących, 10 dni wolnych;
 • Lipiec (184 godz.): 23 dni pracujących, 8 dni wolnych;
 • Sierpień (168 godz.): 21 dni pracujące, 10 dni wolnych;
 • Wrzesień (168 godz.): 21 dni pracujących, 9 dni wolnych;
 • Październik (184 godz.): 23 dni pracujące, 8 dni wolnych;
 • Listopad (152 godz.): 19 dni pracujących, 11 dni wolnych;
 • Grudzień (160 godz.): 20 dni pracujących, 11 dni wolnych.

Podsumowanie czasu spędzonego w pracy

W 2024 roku najwięcej czasu w pracy spędzimy w październiku i lipcu bo aż 184 godziny pracy natomiast odpoczniemy w listopadzie, gdyż przepracujemy tylko 152 godziny to aż o 32 godziny mniej w porównaniu do najbardziej pracowitych miesięcy w roku.

W 2024 roku pracownicy będą mieli 115 dni wolnych od pracy. W pozostałe 251 dni spędzą w pracy. Jest to o jeden dzień więcej niż w poprzednim 2023 roku, kiedy pracownicy przepracowali 250 dni. W 2022 roku również pracowali przez 251 dni, a w 2021 roku – przez 252 dni.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami