Wymagane dokumenty w transporcie międzynarodowym

Wymagane dokumenty w transporcie międzynarodowym

Wykonywanie przewozów drogowych wymaga spełnienia określonych warunków oraz dysponowania odpowiednimi dokumentami. Przewoźnik niejednokrotnie zastanawia się w jakie dokumenty powinien wyposażyć kierowcę, aby ewentualna kontrola drogowa przebiegła sprawnie i bezproblemowo. Jakie są wymagane dokumenty w transporcie międzynarodowym?

Karta kierowcy, wykresówki, zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

Jak wskazuje art. 87 Ustawy o transporcie drogowym, podczas wykonywania przewozu drogowego kierowca ma obowiązek posiadać:

– kartę kierowcy

– wykresówki (dotyczy pojazdów wyposażonych w tachografy analogowe)

– zapisy odręczne i wydruki z tachografu (jeśli takie posiada)

– zaświadczenie o którym mowa w art. 31 Ustawy o czasie pracy kierowców, tzw. zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu, lub potocznie nazywane „urlopówką” lub „weekendówką”

– wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dotyczy przewoźników wykonujących wyłącznie transport krajowy) lub wypis z licencji wspólnotowej (dotyczy przewoźników wykonujących transport międzynarodowy)

– dokumenty związane z przewożonym ładunkiem (np. list przewozowy, faktura VAT).

Wymagane dokumenty w transporcie międzynarodowym

Świadectwo kierowcy

Świadectwo kierowcy jest kolejnym wymaganym dokumentem koniecznym w transporcie międzynarodowym, ale dotyczy ono wyłącznie kierowców spoza Unii Europejskiej. Świadectwo kierowcy (często nazywane potocznie „czerwonym dokumentem”) jest potwierdzeniem, że dany kierowca jest zatrudniony legalnie na terenie kraju unijnego, wydawane jest przez Generalny Inspektorat Transportu Drogowego.

Zgłoszenie delegowania w systemie IMI

Kierowcy, którzy wykonują międzynarodowe przewozy drogowe typu kabotaż lub cross trade (przerzuty), powinni również zostać zgłoszeni w danym kraju/ krajach poprzez specjalny system, potocznie zwany IMI. Portal udostępniony przez Komisję Europejską, jest oficjalnym portalem, na którym można składać oświadczenia o oddelegowaniu oraz odpowiadać na prośby o dokumenty wysyłane przez władze krajowe. Przykładowo kierowca wykonujący transport drogowy rzeczy, który podejmie załadunek w Niemczech celem rozładowania na terenie Francji, powinien zostać zgłoszony zarówno do Niemiec, jak i Francji, a  formularze zgłoszeniowe, które pobiera się z sytemu powinien powsiadać przy sobie w kabinie pojazdu w wersji papierowej (wydrukowane) lube elektronicznej (np. na e-mailu).

Prawo jazdy

Oczywiście nie należy zapominać o posiadaniu przy sobie ważnego prawa jazdy wraz z wbitym kodem 95 potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego.

Karta kwalifikacji kierowcy

Karta kwalifikacji kierowcy to dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania zawodowo pojazdem kat. C1, C, C+E, D1, D, D+E dla kierowców nie posiadających polskiego prawa jazdy z wbitym kodem 95.

Umowa o pracę kierowcy

Nie ma przepisów, które wprost obligują kierowcę do posiadania przy sobie aktualnej umowy z pracodawcą (umowa o pracę). Jej okazanie może nastąpić na przez system IMI w razie dodatkowej weryfikacji prowadzonej przez organy kontrolne danego kraju UE. Przedsiębiorca może zostać wówczas poproszony o przedstawienie innych dokumentów, np. ewidencji czasu pracy kierowcy, dokumentów pracowniczych, potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi itp.

Często jednak kierowcy podczas wykonywania transportu międzynarodowego zabierają ze sobą umowę o pracę, niejednokrotnie również inne dokumenty pracownicze.

Warto zwrócić uwagę, że podczas kontroli drogowej kierowca może kontaktować się z siedzibą przedsiębiorcy, na rzecz którego wykonuje przewóz, jego zarządzającym transportem lub inną osobą lub podmiotem, aby przed zakończeniem kontroli drogowej przedstawić wszelkie dowody, których obecności nie stwierdzono w pojeździe.

Wskazane powyżej dokumenty w transporcie międzynarodowym nie stanowią jednak katalogu zamkniętego, ponieważ lista jest dłuższa w zależności np. od rodzaju przewożonego towaru (przewóz towarów niebezpiecznych, przewóz zwierząt itp.)