Wszystko co musisz wiedzieć o JPK_VDEK

Wszystko co musisz wiedzieć o JPK_VDEK

Prawdopodobnie już w połowie tego roku nastanie uproszenie systemu podatkowego w Polsce. Zmiana ta obejmować będzie wprowadzenie JPK_VDEK zamiast standardowej deklaracji VAT.

Niezależnie od tego czy podatnik w danym miesiącu dokonał czynności opodatkowanych czy nie, ma obowiązek złożenia deklaracji. Każdy podatnik ma obowiązek przekazywać deklarację ze pomocą komunikacji elektrycznej, jak i w ten sam sposób ją przechowywać.

Według zapewnień Ministerstwa Finansów nowa struktura JPK ma zastąpić aktualny plik JPK_VAT oraz deklaracje:

 • VAT-7,
 • VAT-7K,
 • VAT-27,
 • VAT-ZT,
 • VAT-ZZ,
 • VAT-ZD,
 • oraz prawdopodobnie VAT-12.

Zmiany te mają na celu uproszczenie systemu rozliczania podatku VAT. Zamiast składania dwóch plików będzie tylko jeden. Zarazem nastąpi obowiązek informacyjny w zakresie ewidencji VAT.

KOGO DOTYCZY PRZEKAZYWANIE PLIKU JPK_VDEK? – czynnych podatników VAT.

CEL? KORZYŚCI?

 • Zastąpienie jednym plikiem wszystkich wysyłanych deklaracji. Odejście od niepotrzebnej biurokracji.
 • Ograniczenie czasu przygotowywania oraz weryfikacji deklaracji.
 • Zmniejszenie kosztów związanych ze sporządzaniem.
 • Dzięki temu że fiskus otrzymuje dużą ilość informacji od przedsiębiorców, zmniejsza się ilość przeprowadzanych kontroli. Przekłada się to na przykład na szybszy zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Ministerstwo Finansów po sukcesie związanym z wprowadzeniem JPK_VAT rozszerza swoje działania, aby jeszcze efektywniej zbierać informacje o nieprawidłowościach, transakcjach niezgodnych z prawem.

Nowe przepisy zostaną określone w ustawie VAT prawdopodobnie w połowie 2019 roku. Omawiana nowelizacja zmienia również przepisy Kodeksu karnego skarbowego. Jednakże wcześniej to specjaliści do spraw oprogramowania będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom programowym jakie stawia nowelizacja przepisów.

 

Ważne ! Rozliczenie za czerwiec oraz drugi kwartał 2019 należy sporządzić dotychczasowym sposobem.

Warto podkreślić, że od 1 lipca 2019 r. podatnicy VAT w formacie JPK będą przesyłać pełną ewidencję a nie (jak dotąd) tylko informację o prowadzonej ewidencji.

Wzór nowego pliku JPK_VDEK (i ew. kolejne wersje tego pliku) będzie dostępny w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP. Do nowego pliku ma powstać także instrukcja wypełnienia.

Rozliczenie kwartalne:

Aktualnie podatnik rozliczający się na podstawie rozliczenia kwartalnego ma obowiązek comiesięcznego składania pliku JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7K w okresach kwartalnych. Zastąpienie JPK_VAT plikiem JPK_VDEK spowoduje konieczność wysyłki nowej struktury pliku za każdy miesiąc kwartału z osobna. Jednakże w praktyce dokument przesłany przez podatników w pierwszym i drugim miesiącu kwartału będzie zawierał dane znajdujące się rejestrach VAT za każdy miesiąc, jednakże część rozliczeniowa, odpowiadająca deklaracji VAT będzie pusta.

Oznacza to że plik JPK_VDEK będzie wysyłany za każdy miesiąc z osobna. Natomiast za ostatni miesiąc kwartału będzie wysyłany razem z częścią z obecnej deklaracji VAT-7K.

 

Termin składania JPK_VDEK

Termin przesyłania pliku nie ulega zmianie. Nadal będzie to 25. dzień miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, nawet jeśli podatnik rozlicza VAT kwartalnie.

 

Kary za błędy w JPK_VDEK:

Błędnie przesłana ewidencja, czyli zawierająca dane niezgodne z stanem faktycznym może skutkować naliczeniem kary pieniężnej w wysokości 500,00 zł za każdą nieprawidłowość. Kara będzie nakładana w drodze decyzji przez naczelnika Urzędu Skarbowego.

Zgodnie z proponowanym brzmieniem nowego art. 109 ust. 3f ustawy o VAT w przypadku gdy podatnik prześle (w nowym pliku JPK_VAT) ewidencję VAT zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość.

Jednakże przed nałożeniem kary Urząd Skarbowy wezwie wcześniej podatnika do przesłania korekty ewidencji. Czas na złożenie korekty to 14 dni od doręczenia wezwania.

Jeżeli podatnik nie złoży korekty w ciągu 14 dni naczelnik Urzędu skarbowego może nałożyć karę pieniężną.

 

 

Powyższe informacje są jedynie propozycją ze strony Ministerstwa Finansów, które mogą w każdej chwili ulec zmianie do czasu wprowadzenia w Ustawie o VAT.

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia