Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2017 roku

Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2017 roku

Wartość współczynnika urlopowego w 2017 r., służącego do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu niedziel, świąt i dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, wynosi 20,83.

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego urlopu w wymiarze 20 lub 26 dni. Co do zasady pracownik powinien wykorzystać ten urlop w naturze. Jedynym zaostrzeniem przepisów jest wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego do końca września roku następnego. Nie mniej jednak, w przypadku braku możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze (z uwagi na rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy) pracownikowi może zostać wypłacony ekwiwalent pieniężny (podstawa prawna art. 171 § 1 KP).

Prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy powstaje i staje się wymagalne w dacie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Kodeks pracy nie przewiduje natomiast możliwości wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w zamian za urlop wypoczynkowy w innym przypadku niż rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, tj. w czasie trwania stosunku pracy. Nie jest to możliwe nawet w przypadku wystąpienia przez pracownika z takim żądaniem. Takie działanie byłoby niezgodne z prawem.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy należy się zarówno za urlop bieżący, jak i zaległy. Prawo do niego jest niezależne od rodzaju umowy o pracę, na podstawie której pracownik był zatrudniony, jak i długości okresu zatrudnienia. Nie ma na niego wpływu także tryb, w jakim nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę lub jej wygaśnięcie, a także przyczyna niewykorzystania przez pracownika urlopu wypoczynkowego. Jego realizacja nie jest uzależniona od rozliczenia się pracownika z pracodawcą z powierzonego mu mienia.

Jak obliczyć współczynnik urlopowy?

Współczynnik urlopowy obowiązuje zawsze na pełen rok kalendarzowy, czyli od 1.01.2017 do 31.12.2017

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2017 r.

Wartość współczynnika urlopowego w 2017 r., służącego do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu niedziel, świąt i dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, wynosi 20,83, a wynika z następującego wyliczenia:

[365 dni roku – (53 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 20,83.

Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w 2017 r. wynosi odpowiednio:

• dla 1/2 etatu 10,42 (20,83 × 1/2),
• dla 1/4 etatu 5,21 (20,83 × 1/4),
• dla 3/4 etatu 15,62 (20,83 × 3/4),
• dla 1/3 etatu 6,94 (20,83 × 1/3).

Źródło: www.kadry.infor.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close