Wsparcie polskich firm przez Rząd. Najważniejsze punkty tarczy antykryzysowej.

Czym jest proponowana przez rząd Tarcza Antykryzysowa? Co obejmuje i kogo? Przedstawiamy Państwu aktualnie zaprezentowane informacje.

– Koronawirus rozprzestrzenia się w Polsce coraz szybciej, a jego konsekwencje dotykają nie tylko naszego zdrowia, ale oddziałują już również bardzo mocno na polską gospodarkę – przekonuje Tomasz Mleczak. Nie dość, że proponowane działania mogą okazać się niewystarczające, by ratować bieżącą płynność przedsiębiorstw, to w perspektywie kolejnych miesięcy mogą zatopić firmy, którym udało się przetrwać te pierwsze najtrudniejsze miesiące – dodaje.

Przed weekendem premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że „tarcza antykryzysowa” jest już gotowa, a projekt czeka na ostatnie „szlify” i konsultacje w resorcie przedsiębiorczości. W najbliższych dniach zapewne poznamy ostateczny kształt pakietu, którego wartość – jak szacuje rząd – wynosi około 212 mld zł, czyli blisko 10 proc. PKB Polski.

Ministerstwo nakreśliło już „kształty” tak zwanej specustawy, w której zawarte są szczegóły wsparcia dla przedsiębiorstw. O jego skuteczności będziemy tak naprawdę wyrazić opinię za jakiś czas, ale na razie należy się skupić na jego głównym celu.

Ważne! Do tej pory Państwo jedynie przedstawiło wstępną formę pomocy, jeżeli chodzi o szczegóły sposób otrzymania pomocy na razie nie jest znany. Polecamy na bieżąco śledzić informacje.

Cel?

 1. Bezpieczeństwo Pracowników – o wartości 30 mld zł;
 2. Finansowanie Przedsiębiorstw – 74,2 mld zł;
 3. Ochrona Zdrowia – 7,5 mld zł;
 4. Wzmocnienie Systemu Finansowego – 70,3 mld zł;
 5. Program Inwestycji Publicznych – 30 mld zł.

 

W pigułce:

– dla pracowników – firmy w kłopotach finansowych mogą liczyć na dopłatę do wypłat – państwo finansuje 40 % a drugie 40% pracodawca (przy obniżonym wymiarze czasu pracy o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu – dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia minimalnego, ale nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia za prace). Warunek: pracodawca nie może zalegać z podatkami, składkami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy za okres do końca III kwartału 2019 r. W praktyce oznacza to, że by skorzystać z pomocy, musi zapłacić składki i podatki za styczeń, luty i marzec 2020 roku.

– dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie i umowa o dzieło) możliwość skorzystania ze świadczenia miesięcznego w kwocie ok. 2 tysięcy złotych brutto. Na dzień dzisiejszy świadczenie przewidziane jest na okres dwóch miesięcy

– badania lekarskie, wizy pobytowe i zwolnienia na pobyt czasowy cudzoziemców mają zostać wydłużone.

– dla rodziców – rodzic opiekujący się dzieckiem do 8 roku życia może się starać o zasiłek opiekuńczy, którego termin został wydłużony o kolejne 2 tygodnie. W przypadku przedłużenia zamknięcia szkół okres pobierania zasiłku wydłuży się.

– dla mikro i małych przedsiębiorstw:
 • Możliwość skorzystania z pożyczek w wysokości 5 tys. zł. Możliwość udzielenia ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wys. 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia;
 • Wsparcie Państwa w wypłacaniu wypłat dla pracowników;
 • Możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do 3,5 mln zł;
 • Zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące samozatrudnionych, zleceniobiorców oraz mikrofirm do 9 zatrudnionych, jeśli ich przychody spadły o 50 proc.

– dla dużych firm- wsparcie z funduszu PFR Inwestycje na podwyższenie kapitału czy finansowanie w postaci obligacji.

– dla firm transportowych:

 • Refinansowanie umowy leasingowej wraz z wakacjami kredytowymi – czasowe odsunięcie płatności rat leasingowych;
 • Możliwość rozliczenia całej tegorocznej straty w przyszłym roku;
 • “sytuacji spadku przychodów firmy  o 50 proc. w 2020 r. – w stosunku do 2019 r. – zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł”.

– dla firm transportowych:

 • Wydłużony do 180 dni możliwość zwrotów za niezrealizowane przedsięwzięcia;
 • A także jak w przypadku innych firm przesunięcie terminów płatności, wakacje kredytowe.

– podatki:

 • Przesunięcie w czasie należności za (PIT, CIT, VAT, ZUS) bez dodatkowych opłat bez względu na wielkości prowadzonej działalności;
 • Wydłużony termin złożenia deklaracji podatkowej PIT.
Poprawa płynności finansowej firm
 1. Odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń (PIT-4) w marcu i kwietniu do 1 czerwca,
 2. Odroczenie terminu płatności podatku od przychodów z budynków za marzec-maj do 20 lipca,
 3. Odroczenie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego i opłat dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 czerwca,
 4. Odliczenie od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19,
 5. Odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem (gdy przychody mniejsze o co najmniej 50 %).
 6. Obniżenie o 90 % opłaty za najem za okres gdy najemca lokalu nie prowadził działalności w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m.kw.
Odroczenia terminów:
 1. Przesunięcie obowiązku składania pliku JPK_VAT z 1 kwietnia na 1 lipca
 2. Przesunięcie obowiązku PPK dla średnich przedsiębiorstw
Pozostałe:
 1. Czasowa rezygnacja z zakazu wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele dot. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności (w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 30 dni od dnia ich odwołania);
 2. Wydłużenie terminu ważności orzeczeń: częściowej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego.

W linku poniżej znajdziecie Państwo pozostałe niewymienione formy pomocy, w ramach których Państwo będzie chciało pomóc: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1462609,tarcza-antykryzysowa-koronawirus-gospodarka.html

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close