Wpisy krajów w TACHOGRAFIE CYFROWYM od 2.02.2022

Wpisy krajów w TACHOGRAFIE CYFROWYM od 2.02.2022

Rejestracja przekroczeń granic na TACHOGRAFIE CYFROWYM

Kierowca będzie miał obowiązek na początku pierwszego postoju po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego wprowadzenia symbolu państwa, do którego wjechał! Ten pierwszy postój odbywa się w najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy lub po jej przekroczeniu. W przypadku gdy przekraczanie granicy państwa członkowskiego odbywa się na promie lub w pociągu, kierowca wprowadza symbol państwa w porcie lub na stacji przybycia.

Od 2 lutego 2022 roku wprowadzono dodatkowe obowiązki odnośnie rejestracji aktywności przy użyciu tachografu. Zgodnie art. 2 pkt 11 it. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 od dnia 2 lutego 2022 r. kierowca na początku pierwszego postoju po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego będzie zobowiązany wprowadzić do tachografu symbol państwa, do którego wjechał. Ten pierwszy postój odbyć się musi w najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy lub po jej przekroczeniu. W przypadku gdy przekraczanie granicy państwa członkowskiego odbywać się będzie na promie lub w pociągu, kierowca będzie wprowadzał symbol państwa w porcie lub na stacji przybycia.

Uwaga! W związku z tym, że w tachografach maksymalnie przechowywane jest ok. 120 wpisów krajów, zalecamy odczyty kart kierowców robić częściej! W sytuacji, gdy kierowca kilkukrotnie w ciągu dnia przekracza granice (np. 5 granice w ciągu dnia), wtedy z jednego dnia pojawi się aż 7 wpisów krajów.

Uzyskaj Licencję Transportową w 14 dni – ZAPRASZAMY!