WŁOCHY – 45h odpoczynek w kabinie będzie karany !!!

Data dodatnia: 12 maja, 2018

WŁOCHY – 45h odpoczynek w kabinie będzie karany !!!

WŁOCHY – 45h odpoczynek w kabinie!

Z początkiem maja na obok Belgii, Francji, Wielka Brytanii, Holandii  i Niemiec – Włochy są kolejnym krajem, który zdecydował się na egzekwowanie zakazu odpoczynku 45 h w kabinie pojazdu  Regularny, tygodniowy odpoczynek odebrany w kabinie może zostać potraktowany jako jego brak!  Sankcje za to przewinienie mogą sięgać nawet do 1700 euro

Od początku maja Włochy dołączyły do grona państw egzekwujących zakaz odpoczynków 45 h w kabinie pojazdu.

30 kwietnia 2018 r. włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało okólnik, który daje służbom kontrolnym możliwość nakładania kar za odbiór regularnych odpoczynków tygodniowych (45 h) w kabinie pojazdu. Nowe włoskie wytyczne są następstwem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który wyjaśnia w jaki sposób powinny być interpretowane przepisy w tym zakresie.

 Jakie przewidziano kary?

Wytyczne nie wprowadzają dodatkowych kar, a jedynie wyjaśniają, że odpoczynek tygodniowy regularny odebrany w kabinie może zostać potraktowany jako brak odpoczynku. Za to z kolei mogą grozić sankcje nawet w wysokości do 1700 euro oraz konieczność odebrania pełnego odpoczynku tygodniowego poza kabiną pojazdu.

 Egzekwowanie zakazu w państwach UE

Zgodnie z art. 8 p. 8 rozporządzenia 561/2006:

„Jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.”

Przytoczony artykuł wymienia odpoczynki dozwolone do odebrania w pojeździe. Wśród nich nie ma odpoczynku regularnego tygodniowego. Tym samym, jego wykorzystanie w kabinie pojazdu jest zakazane we wszystkich krajach UE. W przepisach europejskich taki zakaz istnieje już zresztą od 1985 roku (patrz art. 8 p. 7 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r.). Do tej pory jednak, ze względu na różne interpretacje ww. zapisów niewiele krajów go egzekwowało.

Sytuacja zmieniła się po wyroku TSUE z 20 grudnia 2017 r. (sprawa C102/16). Obecnie państwa członkowskie są zobligowane do kontrolowania i nakładania kar za odbiór odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu. Sankcje oficjalnie wprowadziły już Belgia, Francja, Wielka Brytania, Holandia i Niemcy. Kolejnym krajem, który planuje w najbliższym czasie rozpocząć egzekwowanie zakazu, jest Hiszpania.

Źródło: www.trasportoeuropa.it

 

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

10Lis
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za październik 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

16Lis
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za październik 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lis
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za październik 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

25Lis
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za październik 2020

10Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – pozostali płatnicy składek

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close