Więzienie dla Kierowcy – manipulacje przy drogomierzu, tachografie

Więzienie dla Kierowcy – manipulacje przy drogomierzu, tachografie

Więzienie dla Kierowcy – manipulacje przy drogomierzu, tachografie

Więzienie dla Kierowcy czy to możliwe ? 

Od 25 maja za cofanie liczników pojazdów można wylądować w więzieniu. Jednak ta zmiana ma jeszcze jedną bardzo groźną konsekwencję – taka sama kara grozi za manipulacje w tachografie. Zmiana wynika z dodania do Kodeksu karnego art. 306a, zgodnie z którym: kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Takiej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie takiego czynu.

Zmiana ta ma przede wszystkim ukrócić proceder związany z oferowaniem usług zaniżania wskazań faktycznego przebiegu pojazdu, jednak jest tak samo groźna dla przewoźników i kierowców, którzy dokonują lub zlecają dokonanie manipulacji w tachografie. ( wyłączniki magnesy itp. itd..)

Nowe przepisy składają się z dwóch części – części „administracyjnej” oraz części karnej. Część karna to wprowadzenie do Kodeksu karnego zupełnie nowego typu przestępstwa.

10 maja w Dzienniku Ustaw został opublikowany tekst ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny, zwanej popularnie prawem penalizującym fałszowanie wskazań liczników w pojazdach. Nowelizacja obowiązuje od 25 maja.

15 marca 2019 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny, penalizując w polskim kodeksie karnym przestępstwo „kręcenia licznika” w samochodzie i wprowadzając liczne czynności administracyjne i kontrolne, mające ograniczyć do minimum tę patologię.

Część karna to wprowadzenie do Kodeksu karnego zupełnie nowego typu przestępstwa.

art. 306a Kodeksu karnego:

  • §1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  • §2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w ust. l. §3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu kreślonego w §1 lub §2,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przewidziana sankcja będzie bardzo wysoka. Co jednak najważniejsze – w przepisie wprost wskazano, że karze będzie również podlegał zlecający fałszowanie wskazań licznika. Ukróci to przemysł „cofania liczników” i oferowania tego typu usług na rynku.

Wymiana drogomierza jest dopuszczalna, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie drogomierza powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Wymiana drogomierza może nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu.

Po takiej wymianie obowiązkowe będzie zgłoszenie się w ciągu 14 dni do stacji kontroli pojazdów w celu sprawdzenia, czy licznik prawidłowo działa. Badanie będzie kosztować 100 złotych.

Rozliczanie tachografów – sprawdź ofertę

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close