Dodatek do zasiłku rodzinnego dla rodziny wielodzietnej 2020/2021

Dodatek do zasiłku rodzinnego dla rodziny wielodzietnej 2020/2021

Dodatek dla rodziny wielodzietnej przysługuje na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Przysługuje do zasiłku rodzinnego. Jaka jest wysokość dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r.?

Dodatek dla rodziny wielodzietnej od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r.

Dodatek z tytułu wielodzietności w omawianym okresie wynosi niezmiennie 95 zł na trzecie dziecko i każde następne. Ma on na celu pokrycie części zwiększonych kosztów wychowania większej liczby dzieci. Warunkiem uzyskania tego świadczenia jest prawo do zasiłku rodzinnego. Dopiero pobierając zasiłek, można zwiększyć jego kwotę o wysokość dodatku dla rodziny wielodzietnej.

Państwu Kowalskim urodziło się trzecie dziecko i słyszeli, że jest coś takiego jak dodatek dla rodziny wielodzietnej. Dochód na osobę w ich rodzinie wynosi 1000 zł. Nie kwalifikują się więc do otrzymania zasiłku rodzinnego ze względu na przekroczenie obowiązującego kryterium dochodowego – 674,00 zł. W związku z tym Kowalscy nie otrzymają również dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wielodzietności.

Więcej informacji o zasiłku rodzinnym znajduje się w artykule: Zasiłek rodzinny 2020/2021 – jak go uzyskać?

Kto dokładnie może otrzymać dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej?

Do grona osób, które mogą otrzymać dodatek dla rodziny wielodzietnej zalicza się:

 1. matkę lub ojca dziecka,
 2. opiekuna faktycznego dziecka (to osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem – może otrzymać dodatek, jeśli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),
 3. opiekuna prawnego dziecka.

Rodzina wielodzietna to rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci.

Jak otrzymać dodatek dla rodziny wielodzietnej?

Skoro nie jest to świadczenie samoistne, może uzyskać je tylko osoba uprawniona do zasiłku rodzinnego. Należy więc złożyć stosowny wniosek o dodatek. Służy ku temu ten sam wniosek, który składa się o zasiłek – wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (POBIERZ WNIOSEK). Formularz wniosku udostępnia również podmiot zajmujący się realizacją świadczeń rodzinnych – zazwyczaj jest to ośrodek pomocy społecznej. Czasami obowiązki te przejmuje inny podmiot, np. urząd gminy lub miasta.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający jego wiek,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie rodziny.

Należy dopytać ośrodek pomocy społecznej o to, jakie dokumenty są niezbędne do załączenia do wniosku. Na przykład w przypadku dziecka, które ukończyło 18 lat, a nadal się uczy, dostarcza się oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej mające potwierdzić fakt kontynuacji nauki.

Katalog dodatków do zasiłku rodzinnego

W Polsce przewiduje się 7 dodatków do zasiłku rodzinnego. Oto wszystkie dodatki z tytułu:

 1. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 2. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 3. rozpoczęcia roku szkolnego,
 4.  samotnego wychowywania dziecka,
 5. urodzenia dziecka,
 6.  wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 7. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 111)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1497)

Źródło: https://www.infor.pl

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close