Większa ochrona małych i średnich przedsiębiorców

Mali i Średni przedsiębiorcy mają zyskać szerszą ochronę i pomoc ze strony Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Planowane zmiany w tym zakresie mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

Kompetencje Rzecznika mają być rozszerzone o:

  • organizowanie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej,
  • zyskiwanie dostępu do akt spraw będących w toku, a także
  • możliwość brania udziału w postępowaniu w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pod warunkiem, że jego stroną jest przedsiębiorca z sektora małych i średnich przedsiębiorców (MŚP).

W przepisach obecnie obowiązujących zostało zapisane, że Rzecznik jedynie “pomaga” w organizacji mediacji. Zmiany precyzują, że kompetencją Rzecznika jest “organizowanie” mediacji. W kwestiach spornych przedsiębiorcy będą więc mogli domagać się od Rzecznika organizacji procesu mediacyjnego.

Całkowicie nową kompetencję dla Rzecznika jest. możliwość brania udziału w postępowaniu w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Będzie to możliwe tylko w przypadku, gdy stroną w takim postępowaniu będzie przedsiębiorca z sektora MŚP, który wyrazi zgodę na piśmie na udział Rzecznika, oraz gdy Rzecznik brał udział w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym postępowanie sądowe.

Ze względów formalnych dla przedsiębiorców istotne jest wprowadzenie wytycznych dotyczących wniosku kierowanego do Rzecznika. Wniosek tego typu musi zawierać oznaczenie wnioskodawcy w sposób umożliwiający jego identyfikację jako przedsiębiorcy albo organizacji przedsiębiorców, a także określać przedmiot sprawy. Rozwiązanie to ma ułatwić procedurę rozpatrywania wniosków trafiających do Rzecznika.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – opublikowany 24 października 2019 r.

Źródło: https://inforfk.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close