Wideotłumacz języka migowego dostępny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Wideotłumacz języka migowego dostępny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego została uruchomiona usługa skierowana do osób głuchych. Nazywa się wideotłumacz i jest udostępniona dzięki współpracy z Polskim Związkiem Głuchych.

Wideotłumacz umożliwia swobodną i bezpośrednią komunikację osoby niesłyszącej z pracownikami urzędu. Dzięki temu, osoba głucha może samodzielnie, bez udziału pełnomocnika, uzyskać potrzebne jej informacje lub załatwić sprawy w urzędzie. Rozmowa pracownika urzędu z osobą głuchą będzie prowadzona w czasie rzeczywistym. Pracownik urzędu połączy się z tłumaczem – za pośrednictwem specjalnego programu i kamery, które są zainstalowane na jego komputerze – a ten na bieżąco będzie porozumiewał się z osobą głuchą i z pracownikiem urzędu.

W Urzędzie Marszałkowskim WM, na ten moment, są dostępne dwa stanowiska umożliwiające kontakt na żywo z tłumaczem języka migowego poprzez wideotłumacza:

  • pierwszy wideotłumacz jest dostępny przy ul. Racławickiej 56 na Dzienniku Podawczym, zlokalizowanym na parterze nowej części budynku,
  • drugie stanowisko z dostępem do wideotłumacza jest przy ul. Wielickiej 72B w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Punkt informacyjny umiejscowiony jest na parterze budynku. Tu można zapytać o wszystko w zakresie funduszy europejskich – między innymi na jakie działania można uzyskać dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, jakie dokumenty przygotowuje się wraz z wnioskiem o dofinansowanie, na kiedy planowane są kolejne nabory, jaki będzie temat prowadzonych szkoleń czy miejsce ich realizacji.

Usługa jest całkowicie bezpłatna, dostępna przez cały czas pracy urzędu (8.00 – 16.00) i nie wymaga wcześniejszego umawiania. Stanowisko wyposażone w wideotłumacza jest oznaczone symbolem migających dłoni:

Informujemy również, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego można załatwiać sprawy obywatelskie przy pomocy języka migowego (SJM). Klienci Urzędu deklarujący potrzebę skorzystania z pomocy pracownika Urzędu posługującego się językiem migowym proszeni są o zgłoszenie tego faktu za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres: or.sekretariat@malopolska.mw.gov.pl.

Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zapewnieni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna. W sprawach nagłych obsługę osób komunikujących się nieaudytywnie prowadzi sekretariat Departamentu Organizacji, ul. Racławicka 56, pok. 652, VI p.

W celu złożenia zapytania lub załatwienia sprawy, osoby komunikujące się nieaudytywnie mogą skorzystać z poczty elektronicznej Urzędu: e-mail: urzad@malopolska.mw.gov.pl, faks: +48 12 63 03 126 oraz skontaktować się z Urzędem poprzez e-PUAP: www.epuap.gov.pl

Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz.1016) ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.).

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close